Angst, stress og depressionbehandling 

Facebook Twitter Gplus LinkedIn E-mail

Fjern stress, angst og depression

ved at bruge hjernen anderledes

 Vi har i Danmark den myte, at angst, depression og en lang række andre tilstande er sygdomme – og at forandring tager tid. Som neurocoach Michael Kjærsgaard har demonstreret i praksis på både DR1 og på Kanal 4, skyldes problemerne oftest bare, at vi bruger vores hjerne forkert. Vi giver dig redskaberne, så du kan skabe ekstreme ændringer i dig selv på få timer. Læs, hvordan det rent praktisk foregår – klik her. Ønsker du dokumentation, så klik her. Vil du vide, om neurocoaching kan hjælpe, selvom du forgæves har modtaget behandling andre steder – Klik her.

Prøv en gratis test – se mere nederst på siden.

Vi giver dig kontrollen med din hjerne tilbage.

De seneste 25 års celle- og hjerneforskning har vendt helt op og ned på vores syn på både hjernen, vores nervesystem og på, hvordan vi som organisme er bygget op (se mere her). Tilstande som angst, stress og sorg (og afledt depression) har for eksempel vist sig at være  grundlæggende nyttige beskyttelsestilstande, der bare er kommet ud af kontrol.  Og her lærer vi dig at tage kontrollen tilbage.

Fjern angst, stress og depression

 

Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi, dvs. samspillet mellem de fysiske hjerneprocesser og vores tanker, følelser og adfærd. Ingen forældede eller luftige psykologiske modeller, men derimod en praktisk anvendelse af de seneste 25 års enorme fremskridt (primært i USA) indenfor hjerne-, celle- og evolutionsforskningen. Vi er samtidig specialister i hjernens plasticitet, dvs. hjernens evne til at forandre sig. Selv komplicerede problemer kan derfor oftest løses i accelerede forløb på få sessioner. Her får du helt konkrete redskaber, der i det daglige giver dig kontrol med de primitive mekanismer i hjernen, som har drevet dig rundt i manegen. Specielt gode erfaringer har vi med:

Angstdepressionstress
ensomhed og generthedAngstjalousi
temperamentmobningfobier
angstmanglende motivationstress

Hvorfor kan vi skabe resultater der, hvor andre har givet op?

Har du i måske årevis forgæves været i behandling hos traditionelle psykologer, psykiatere eller terapeuter, er det ikke dig, der er noget galt med.  Det danske sundhedssystem er desværre stadig bygget op omkring en 400 år gammel myte om, at sindet og kroppen er to forskellige ting.  Og det selvom al moderne forskning viser, at hemmeligheden ligger i lige præcis samspillet mellem de to. Og sundhedssystemet er bygget op om et diagnosesystem, der stempler alle symptomer som sygdomme, der skal medicineres imod. Det gør desværre ofte ondt værre og skaber ekstra problemer – både med alvorlige bivirkninger, selvopfyldende diagnoser og ved at lægge låg på de underliggende problemer. Og selv der, hvor der ydes terapi eller psykologbistand, arbejdes der oftest udelukkende med symptomer eller overfladefænomener – og der arbejdes oftest kun med de 10% af hjernen, vi kalder bevidstheden.

Vi hjælper dig derimod til at gå bagom symptomerne og identificere, forstå og kontrollere de underliggende mekanismer, hvoraf mange på grund af hjernens udviklingstrin er dannet i 0-7-års-alderen. Og vi hjælper dig ikke alene med at afmontere disse mekanismer, men vi giver dig også teknikkerne, så du fremover står bedre rustet mod de slag, livet uvægerligt giver.  Lidt efter devisen ”Giver du en mand en fisk, har han mad nok til resten af dagen – lærer du ham at fiske, har han mad nok til resten af livet.” Så i modsætning til traditionel terapi er målet med neurocoaching ikke bare brandslukning, men samtidig også en livsvarig opkvalificerng af din evne til at styre blandt andet den del af hjernen, der er ansvarlig for dine følelser.

Neurocoaching-forudsætninger

Vi opnår vores resultater, fordi vi arbejder ud fra følgende forudsætninger:

  1. Du er rask –du bruger bare din hjerne forkert.

  2. Du har allerede alle de ressourcer, du har brug for – vi skal blot hjælpe dig med at gøre dem tilgængelige.

  3. Vi har fokus på løsninger i stedet for problemer og diagnoser.

  4. Forandring kan gå hurtigt.

Selvom vi egentlig er specialister i hjernens evne til at forandre sig, kalder vi os selv for coaches. Det er, fordi vores største ambition er at bringe dig så hurtigt og så effektivt i mål som muligt. Ingen svinkeærinder – ingen overflødig snak.

Brug også neurocaching til at løfte dig til nye højder

Vores teknikker kan ikke bare bruges til at fjerne problemer. Mentalteknikkerne kan i lige så høj grad bruges til at booste dine evner indenfor salg, ledelse, sport, koncentration eller hvad du nu gerne vil blive bedre til. Så længe egenskaben ligger mentalt, kan du gå ud fra, at ”Hvad en kan, kan alle” og ”Hvad jeg har kunnet på et tidspunkt i mit liv, kan jeg altid gentage”.

Er neurocoaching for alle?

Nogle tilstande skyldes naturligvis fysiske defekter – og her henviser vi til anden behandling. Vi afviser også venligt de mennesker, som kun er interesseret i en ”magisk pille” – for den findes desværre ikke. Hvis du til gengæld er indstillet på at yde en moderat, daglig indsats, kan stort set alle nå deres mål. De faktorer, som kan begrænse effekten, kan du læse om her.

Gratis test – oplev hvordan du kan få kontrol med følelser og tanker.

Er du i tvivl om, hvorvidt neurocoaching er noget for dig, kan du på få minutter over telefonen få en gratis demonstration, inden du bestemmer dig – og på egen krop opleve, hvordan den gamle del af hjernen fungerer.

Husk at det er dit liv !

Husk, at der er kun en eneste person, der har ansvaret for dit liv – og den tid du spilder får du aldrig igen! Så hvorfor gå rundt med angst, stress eller depression, når det er helt unødvendigt.