7027 6100 – mail@neurocoaching.dk

 Omskæring øger risikoen for psykiske lidelser

”Normalt går vi ikke ind og blander os i politiske debatter. Men når der hvert år uden grund sker overgreb på flere tusinde forsvarsløse børn – og politikerne vender det blinde øje til – så har vi et ansvar for at råbe op.”
Det fortæller Michael Kjærsgaard, der er klinisk Neurocoach og bl.a. forsker i, hvordan traumer dannes i hjernen.
Han fortæller, at det er en myte, at små børn ikke tager skade af at blive fastholdt eller påført smerte. Tværtimod indebærer tidlige traumer en betydeligt øget risiko for stress, angst og depression senere i livet.
Det gør iflg. ham og hans kolleger, at omskæring bør ses som overgreb på linie med alle andre overgreb på børn.

Michael Kjærsgaard og hans kolleger har derfor taget kontakt til alle partienes sundhedsordførere for at oplyse om risikoen for psykiske senskader.

Michael Kjærsgaard er meget konkret i sin vurdering af de biologiske årsager under sammenhængen mellem omskæring og risikoen for psykiske lidelser:

  • Den del af hjernen, der udvikler traumer, er allerede fuldt udviklet ved fødslen.
  • Jo tidligere i livet barnet bliver traumatiseret af tvang, fastholdelse og smerte, jo større er risikoen for varige forandringer i generne. Disse forandringer kaldes epigenetiske forandringer.
  • Påføres traumet inden 3-årsalderen, inden hjernens sprogcentre er funktionsdygtige, vil traumet senere i livet være særdeles krævende at fjerne igen. Det skyldes, at traumet ikke kan sprogliggøres og dermed kun yderst sjældent kan afhjælpes i klassiske samtaleterapier.
  • Michael Kjærsgaard og hans kolleger oplever med jævne mellemrum patienter, hvor det primære traume er opstået i den allertidligste barndom i mødet med sundhedsvæsenet. Og her mener de, at det er en ganske unødvendig risiko at tage, når indgrebet ikke har medicinske årsager.
  • Tvang og smerte, påført af nærtstående, kan iflg. Michael Kjærsgaard hos børn let indgå i en negativ selvfortælling om svigt, overgreb og magtesløshed. En selvfortælling som ofte ses føre til stress, angst og depression senere i livet.

Michael Kjærsgaard og hans medunderskrivere mener af de grunde, at omskæring uden samtykke før det fyldte 18. år, bør anses som et overgreb i både fysisk og neurologisk forstand.

Han og hans kolleger opfordrer derfor de danske politikere til at beskytte dem, som de anser som de allersvageste i samfundet – nemlig dem, der ikke selv er i stand til at sige fra.

Han og de øvrige Neurocoaches stiller også både sig selv, deres viden og deres videnskabelige data til rådighed for politikerne.

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

 

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!