FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

Dokumentation

Dansk Center for Neurocoaching

Dokumentation fra DCN

Rapport fra TAPFREELANCE

DOKUMENTATION AF EFFEKTEN

RAPPORTEN – KORT
TAPFREELANCE, som er specialiseret i kvalitetssikring og kvalitetsledelse, bekræfter i sin rapport de målbare resultater, der fungerer som dokumentation af Neurocoaching.

Uddrag fra rapportens konklusion:
“Overordnet har valideringsundersøgelsen vist, at man kan have tillid til de data, som Dansk Center for Neurocoaching fremlægger. Der er fundet mindre afvigelser, men disse påvirker kun observationerne i meget lille grad. Samtlige adspurgte klienter har bekræftet tallene. “

LÆS RAPPORTEN HER

Documentation from DCN - in English

HVOR MEGET KOMMER klienterne I MÅL IFLG. RAPPORTEN?

 

 

Hvis du søger hjælp, er det allervigtigste for dig naturligvis at komme i mål. Men psykiske mål kan efter vores mening hurtigt blive lidt “fluffy”. Derfor er det for os naturligt at måle din fremgang, så du sort på hvidt kan se, hvad du har fået for pengene. Så har du din helt personlige dokumentation af Neurocoaching.

For alle 7 undersøgte problemstillinger (se nedenfor) har den gennemsnitlige Neurocoaching-klient løftet sig fra 23% til 67% af sit mål allerede på 1. session.
Efter sidste session har den gennemsnitlige klient ligget på 89% af sit mål. Der er ved Neurocoaching altid tale om “tunge” mål på identitetsniveau. Det sikrer nemlig, at processen giver resultater i flest mulige områder af dit liv.

Det gennemsnitlige antal timer og sessioner har i undersøgelsen ligget på 12,5 timer fordelt på 3,9 sessioner (samt en mindre forsession, som dog også er indeholdt i de 12,5 timer).

Resultater indenfor de enkelte problemstillinger

 

dokumentation

 

*”Tunge mål” er mål på identitetsniveau, som vedrører den grundlæggende selvopfattelse. I modsætning til “små” mål på adfærdsniveau som f.eks. rygestop, stoppe med at bide negle etc.

HVORDAN GÅR DET MED klienterneS GENERELLE TRIVSEL?

En ting er at komme i mål med det, der betyder noget for dig. Men påvirker det så også din generelle trivsel? Det har vi målt med den såkaldte WHO5-skala.
WHO5-skalaen er et internationalt mål for trivsel, udviklet af Verdenssundhedsorganisationen under FN. Den går fra 0 til 100 – og jo højere dit WHO5-tal er, jo bedre har du det. Det danske gennemsnit ligger på 68. Ligger du på under 50, skal du have kigget på dine problemer. Og ligger du på under 35, er der stor risiko for, at du har depression eller lider af stressbelastning.
Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også udfylde din egen WHO5 her. De 5 tal (der går fra 0-5) skal du så lægge sammen og gange med 4, så har du dit eget WHO5-tal.

For alle problemstillinger i undersøgelsen har den gennemsnitlige neurocoaching-klient løftet sig fra 34 til 74 på den internationale WHO5-skala. Dvs. fra under depressionsgrænsen til pænt over det danske gennemsnit.

HVEM HAR LAVET RAPPORTEN?

Gennemgangen og verificeringen af Dansk Center for Neurocoachings talmateriale er foretaget af Svend Alsted Petersen og Dorthe Rasmussen fra kvalitetssikringsinstituttet Tapfreelance under ledelse af selskabets direktør, lic.techn. Torben Abildgaard Pedersen.

Torben Abildgaard Pedersen er anerkendt som en af Danmarks førende kapaciteter indenfor kvalitetssikring. med bl.a. en fortid som kvalitetschef ved både Dansk Teknologisk Institut og Dansk Standard samt som ministerudpeget repræsentant i bestyrelsen for Nordtest under Nordisk Ministerråd. Du kan læse mere om Tapfreelance og deres medarbejdere på Tapfreelance.dk.

MENU