FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

ptsd

Dansk Center for Neurocoaching

ptsd

Dansk Center for Neurocoaching

PTSD er ukontrollable traumer, der kører i loop.

PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder. Mest kendte er naturligvis soldaters oplevelser med posttraumatisk stress , men vi har også set fænomenet hos alt fra politifolk og trafikofre til ofre for forbrydelser samt efterladte.

I princippet er posttraumatisk stress en fejlkommunikation i hjernen, hvor en beskyttelsesmekanisme i den ubevidste del af hjernen lader os gennemleve en endt situation igen og igen, selvom vi bevidst ved, at vi nu er i sikkerhed. Formålet er at advare os mod lignende situationer og lære af hændelsen – men mekanismen går ved posttraumatisk stress amok. Ubehandlet kan posttraumatisk stress give både depression og funktionelle lidelser.

Vi lærer dig, hvordan du kan stoppe loopet og få den primitive del af hjernen til at erkende, at traumet er slut. Og vi lærer dig at “overskrive” de små ubevidste filer, der skaber traumet. Du vil stadig bevidst kunne huske alt – det er kun “følehjernen” (der også kaldes det limbiske system), som du lærer at “snyde” – og så vil følelsen fremadrettet være neutral.

Typisk oplever vi ved de mennesker, der er ramt af posttraumatisk stress, at der inden traumet har været en sårbarhed tilstede (som typisk er opstået i 0-7-års-alderen). Den hjælper vi dig også med at afmontere, så du opnår en robusthed, som sikrer dig mod, at fremtidige traumer igen kan sætte sig voldsomt.

Endelig hjælper vi dig med de følgeproblemer, som den posttraumatiske stress måtte have ført med sig – og i det hele taget med at få dit liv på ret køl igen.

 

 

 

PTSD
MENU