FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

ensomhed

Dansk Center for Neurocoaching

ENSOMHED

Ensomhed er typisk det ubehagelige resultat af 2 faktorer: At du ser dig selv og dine omgivelser forkert, og at du ikke er opmærksom på, hvordan du kan gøre dig selv attraktiv og værdifuld.

Et dårligt selvværd grundlægges typisk i de første 7 leveår, hvor vi danner den basale opfattelse, hvordan vi selv er – og om vores omverden er tryg eller farlig. Kommer vi pga. vores opvækst til den fejlkonklusion i den ubevidste del af hjernen, at vi ikke selv har noget at byde på, og at verden er farlig, så har vi et seriøst problem. Så hvis du bestemmer dig for neurocoaching, er disse helt grundlæggende konklusioner de første, vi tager fat i og får ændret. Derudover lærer vi dig også en række simple teknikker, der får dig til at fremstå som attraktiv og spændende. For husk, at andre mennesker aldrig reagerer på, hvem du er, men udelukkende på, hvilke signaler, du udsender.

 

Case : Fra 0 til 50% udadvendthed på 2 uger

Matthias (navnet er ændret) havde i hele sit arbejdsliv stort set kun sagt goddag og farvel til først sine studiekammerater og derefter sine kolleger. Han ville egentlig gerne kontakten, men havde også en række indvendinger overfor sig selv, hvorfor han skulle holde sig for sig selv.

Allerførst fik jeg ham til at overtage de vigtigste hjernefiler fra den mest udadvendte, han kendte. 

 

 

 

 

 

 

Ved ændring af personlighedstræk er det dog udover mentaløvelser også vigtigt at blive skubbet ud af sin komfortzone. For først når man har overskredet grænsen, kan man se, at den slet ikke var der.  Så jeg hev ham simpelthen ud i byen, og med sit nye kropssprog skete det hverken værre eller bedre end, at han allerede første aften mødte en sød pige, som han sluttede aftenen af med.

 

Ensomhed

MENU