FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

Selvmordstruede

Dansk Center for Neurocoaching

SELVMORDSTRUEDE

Det at være selvmordstruet er naturligvis bare et symptom på en tilstand, som den selvmordstruede finder ubærlig, f.eks. angst, depression eller måske ulykkelig kærlighed. Og her tager vi naturligvis fra en ende fat i de både direkte og indirekte faktorer, som har gjort, at den selvmordstruede er kommet til at slukke så effektivt for produktionen af sine kemiske lykkestoffer, at vedkommende ikke er i stand til at se de positive ting i livet.

 

Typisk er depressionsbehandling påkrævet  i en eller anden grad. For depression er netop kendetegnet ved, at den depressionsramte med sine negative tanker og overbevisninger (og typisk stress) er kommet til at slukke for produktionen af lykkestoffer i hjernen – primært serotonin, dopamin og noradrenalin. Stressen kan også i de såkaldte synapser (mellemrummene mellem vores neuroner) have ødelagt receptorer, så neuronerne dårlige kan modtage lykkestoffernes kemiske signaler. Og det kan give et så forvrænget verdensbillede, så selv selvmord kan ses som en acceptabel udvej. Se mere under depressionsbehandling.

Gennem vores arbejde med selvmordstruede har vi dog også som et uhyggeligt mønster set en skæbnesvanger misforståelse hos dem, der overvejer at tage deres eget liv.De er faktisk alle som udgangspunkt overbeviste om, at deres familie og venner og kolleger vil være bedre tjent uden dem!! Når det så gennem vores samtaler går op for dem, at de faktisk med et selvmord direkte vil ødelægge specielt deres børns liv – og at virkningen af deres valg vil påvirke de næste 4-5 generationer negativt, er de meget mere motiverede for at finde en anden og bedre løsning.

For langt de fleste selvmordstruede er det nok bare at blive gjort opmærksom på denne forfærdelige misforståelse. For enkelte kræver det dog, at vi lære dem en teknik, så de selv fysisk kan mærke den smerte, de med et selvmord ville påføre f.eks. deres børn eller forældre.

MENU