FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

om os
Læs mere om os neurocoaches
Vil du vide mere om Amania
om os
Om os
matheus

VIL DU VIDE MERE OM OS NEUROCOACHES …

eller om Neurocoaching generelt, så er du velkommen til at ringe ind til os på 70 27 61 00. Du kan også læse om vores Neurocoach-uddannelse her.

HVAD ER NEUROCOACHING

 

Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi, dvs. læren om, hvordan vi alle med vores tanker, følelser og adfærd kan påvirke kemien i vores hjerne og skabe nye og mere hensigtsmæssige mønstre i vores nervesystem.

Om os Neurocoaches

 

Neurocoaching arbejder for at få biologien ind i psykologien. Specielt cellebiologien, evolutionsbiologien og neuropsykologien. For i biologien ligger både forklaringen og løsningen på de fleste psykiske udfordringer, Hvis du har lyst til at læse mere om Neurocoaching og om os Neurocoaches generelt, så bliv her på siden. Hvis du vil vide mere om hver enkelt af os Neurocoaches, så klik på de enkelte links.

KVALITETSSIKRING

Det er vigtigt for os, at du som klient får en god oplevelse – og at du får den forandring, du søger. Derfor gør vi meget ud af vores kvalitetssikring. Her er nogle af vores tiltag:

DER ER ALTID TO INDOVER DIN CASE
Ligesom på mange sygehuse, er der i starten altid 2 af os inde over din case, så vi er sikre på ikke at overse noget. Du betaler ikke ekstra for det – det er indeholdt i prisen.

FASTE SKABELONER OG RUTINER
Neurocoaching er en træning af hjernen. For at være sikre på, at du får de samme resultater, uanset hvem af os, du vælger, har vi derfor standardiserede procedurer. Det, at vi alle er specialuddannede med minimum 4 års uddannelse i psykoterapi og coaching, gør at vi samtidig kan tilpasse os netop dine behov.

UGEMØDER
For at sikre ensartethed, holder vi internt ugentlige møder, hvor vi bl.a. deler den nyeste forskning på området.

LØBENDE SUPERVISION
Som i andre professionelle sundhedsorganisationer modtager vi alle løbende supervision af en uddannet supervisor. Mindst 4 gange om året sker supervisionen endda eksternt.

 

ENSARTETHED

Vores ensartede metoder, vores løbende koordinering, vores fokus på anvendt neuropsykologi og vores fælles baggrund sikrer, at du opnår de samme, målbare resultater, uanset hvem du vælger.

Neurocoaching har også mere fokus på at give dig som klient helt konkret viden og helt konkrete redskaber, du selv kan bruge. Det sker ud fra devisen “Giver du en mand en fisk, har han mad nok til resten af dagen – lærer du en mand at fiske, har han mad nok til resten af livet”. Den ligeværdighed, det giver, er også grunden til at vi kalder vores klienter for klienter og ikke for patienter.

FIRMAETS HISTORIE

Neurocoaching er en neuropsykologisk retning, grundlagt af Michael Kjærsgaard, der i slutningen af 00’erne undrede sig over, at de sidste 30-40 års revolution i hjerne-, celle- og evolutionsbiologien slet ikke blev udnyttet – og stadig ikke bliver udnyttet  – i hverken psykologien eller psykiatrien i Danmark.  

 
Han udviklede på basis af denne biologiske forskning (læs mere HER) et lavpraktisk træningssystem, hvor du lærer at tage kontrol med de ikke-sproglige dele af hjernen, der styrer dine følelser og dine fysiske ubehag. Så hele din hjerne er med dig.
 

Vi udvikler løbende programmet – og vi bruger rigtigt mange kræfter både på vores egen forskning og på at følge med i den internationale udvikling.

Vi har pt. en årlig kapacitet  på ca. 300-350 klientforløb. Vi hjælper både virksomheder, kommuner, forsikringsselskaber og private.

 
Vi brænder for at gøre en forskel. En passion, vi meget gerne deler med dig.

HVOR HOLDER VI TIL?

Vi holder til på Rosenholm Gods i udkanten af Århus – kun et stenkast fra det smukke Rosenholm Slot. Vores lokaler indeholdt i gamle dage den motor, der forsynede slottet med strøm. Lokalerne er nu renoveret og ombygget – dog stadig med respekt for den gamle stil.

Rosenholm Slot er nok mest kendt for julekalenderen “Jul på Slottet”, men har også de senere år været rammen om flere TV-udsendelser. En gåtur i slotsparken rundt om den gamle voldgrav og slotssøen er et besøg værd.

anvendt neuropsykologi

Vi har desuden kontorer i både det nordlige Århus, Ålborg, Haderslev og Roskilde.

De fleste sessioner sker dog efterhånden over Teams, da de har vist sig at have samme effekt som de personlige møder – i visse tilfælde endda en større effekt.

VI ELSKER RESULTATER

 

Vi Neurocoaches brænder for at gøre en forskel.
Vi brænder for naturvidenskab, handling, hard facts og hurtig forandring. Og vi elsker målbare resultater. 
 
Vores arbejde går ud på at flytte biologiske resultater ud fra laboratorierne, så også du kan få glæde af dem. Så du selv kan styre hjernens kemi – og dermed dit humør og din livskvalitet.
 
Vi er ikke til fluffy teorier – vi foretrækker hårde, biologiske facts. Vi bygger bl.a. på arbejderne fra nobelpristagerne Erik Kandel, Elizabeth Blackburn og Francois Jacob. 
Og vi har kun en ufravigelig regel: “Hvis noget ikke virker, så gør noget andet”. Og den holdning deler vi med dig – for ellers ville du jo ikke være her på siden =)
 
 
 
 

” Hvis noget  ikke virker, så gør noget andet “

 

 
VI HAR EN MISSION
Vi arbejder stålsat på at få biologien ind i psykologien. For de sidste 30 års fremskridt indenfor evolutions- celle- og neurobiologi har vist, at i hjernens biologi ligger nøglen til det gode liv. 
 
Nøglen ligger i forståelsen af, at alle dele af din hjerne kun vil dig det godt. Men at der pga. hjernens opbygning løbende sker misforståelser, der skal rettes. Og i forståelsen af, at alle dine mønstre og traumer og uvaner biologisk set er små stykker hukommelse, du med moderne metoder kan overtrumfe, så du gør dig fri af deres greb.
 
Vores formål med Neurocoaching er med information, forskning og metodeudvikling indenfor biologisk psykologi at reducere psykiske lidelser og social arv i Danmark. Herunder løbende at transformere international, biologisk forskning til lavpraktiske metoder. Metoder, der kan øge livskvaliteten hos de 75-85% af os, der rammes af alvorlig stress, angst eller depression, inden vi er midt i livet. 
 
Nobelpristager Eric Kandel: “Sindets biologi vil være for det 21. århundrede, hvad genbiologien var for det 20. århundrede”. 
om os
 
 
VÆK MED TABUERNE
Vi arbejder også på at aftabuisere psykiske udfordringer. For for os er f.eks. angst, stress og depression lige så fysiske som et brækket ben. 
 
BRYD DEN SOCIALE ARV MED NEUROCOACHING
Endelig arbejder vi med vores forskning målrettet på at afdække og påpege mekanismerne under social arv. Og i vores frivillige arbejde med børn og unge aktivt at gøre noget ved det.
 
Så vi alle med videnskabens hjælp kan udfylde vores potentiale. Og så alle vi forældre kan give vores børn den friske start, de fortjener.
  
NEUROCOACHING HAR EN HOLDNING TIL SUNDHED
400.000 danskere med stress, angst og depression er i dag parkeret på stort set virkningsløse piller fyldt med bivirkninger. Det kan vi gøre bedre. Meget bedre. Og det er også meget dyrere at symptombehandle end at forebygge. For ingen bliver nogensinde rigtigt raske.
 
Derfor tilbyder vi løbende vidensdeling med bl.a. offentlige myndigheder og forsikringsselskaber. Og laver forskning, som i andre lande varetages af det offentlige. For målet må jo være, at alle får den bedste og meste effektive behandling, uanset pengepung og social status.
 
 
Nobelpristager Eric Kandel: “Da jeg skulle vælge mellem psykoanalyse og biologi som karriere, valgte jeg biologien, fordi psykoanalysen og dens forgænger, filosofien, behandlede hjernen som en black box, noget ukendt”
 
 
 
VI NEUROCOACHES ER MEGET ENS – OG MEGET FORSKELLIGE
Det kræver som minimum en 4-års psykoterapeut-uddannelse, en coach-uddannelse og en 1-årig intern uddannelse i anvendt neuropsykologi at blive Neurocoach. Men vores øvrige uddannelser og erhvervserfaringer er meget forskellige: Lige fra skoleverdenen og kriminalforsorgen til det private erhvervsliv. Men netop de mange forskellige erfaringer, vi har med os, har vist sig at være en force, når det drejer sig om at tænke ud af boksen.
 
 
NEUROCOACHING – VI HAR HJERTET MED
Vi Neurocoaches er som alle andre nødt til at tage os betalt for at kunne klare vores egne udgifter til hver d. 1. Der er ingen offentlig kasse, der dækker. Men tag ikke fejl: Vi er idealister. Bliver vi enige om at starte en proces sammen, giver vi os 100% – men forventer så også det samme af dig. Det er nemlig recepten på resultater.
 
 
——————–
 
LITTERATUR
* Peter Gøtzsche: “Dødelig Psykiatri og Organiseret Fornægtelse
* Gehirn & Geist 02/2018 pp 70-73
MENU