FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

mobning

Dansk Center for Neurocoaching

mobning

Dansk Center for Neurocoaching

MOBNING

Mobning er ondskabsfuldt og kan ikke forsvares. Og det er vigtigt at handle hurtigt, for ubehandlet kan mobning give både depression og angst.

Der er med rette stor fokus på mobberne og enten voksne eller ledelse. Men hvis problemet skal løses, viser vores forskning, at det er langt mere effektivt at kigge på mobbeofferet. For mobbeofferet er den eneste i processen, der for alvor er villig til at lægge en indsats i at bryde mønstret.

Vi mennesker reagerer nemlig aldrig på, hvem den anden er, men kun på, hvad den anden gør. Ændrer vi derfor på mobbeofferets signaler og kropssprog, viser alle vores cases, at problemet stort set stopper fra den ene dag til den anden – og det gælder både børn og voksne.

Pointen bekræftes af, at mobningen – hvis den ikke behandles professionelt – oftest følger mobbeofferet, uanset om vedkommende skifter skole eller arbejdsplads.

Det er afgørende, at problemer standses straks. For ubehandlet giver mobning livsvarige traumer, som via social prægning kan gå videre til næste generationer.

 

ER SKADEN SKET…

Er skaden sket, og du eller dit barn har oplevet mobning, som har sat sig som traumer, skal disse traumer fjernes, da de ellers kan give livslang angst, stress og i værste fald depression. Se mere her.

 

mobning

Case:

Mobningen der holdt op fra den ene dag til den anden

Jeg fik for et par år siden en klient ind, der var i sidste halvdel af trediverne. Lad os kalde ham Erik. Han var blevet mobbet lige så længe, han kunne huske. Først i skolen og nu på hans arbejdsplads. Og da han besøgte mig, kunne jeg se årsagen: Hans kropssprog og mimik var meget voldsomt og han hev hele tiden efter vejret midt i sine ord. Signalerne var ikke langt fra dem, man ser hos folk med Downs syndrom. Men Erik var udmærket intelligent. Forklaringen var, at han pga. en kraftig stammen som barn ikke havde haft noget sprog. Først som 12-årig havde en stemmepædagog lært ham at tale. Pædagogen – og alle de andre i systemet – havde dog helt glemt at kigge på kropssproget. For kropssproget var ligesom hos mange andre talehandicappede meget voldsomt for at overkompensere for det manglende sprog.
Så selvom Erik som 12-årig lærte at tale rimeligt flydende, blev hans kropssprog ved med at sende signaler om, at her var en, der var anderledes.

På få timer fjernede vi det meste af det ekstreme kropssprog. Og hvad skete der så med mobningen? Den forsvandt fra den ene dag til den anden. Et godt eksempel på, at i det øjeblik, du sender anderledes signaler ud, reagerer alle andre også anderledes.

 

CASE
Louise (navnet er ændret) var en glad og imødekommende 8-årig pige. Det virkede derfor umiddelbart helt uforståeligt, at hun skulle kunne være mobbeoffer. Det viste sig dog, at hun var blevet mobbeoffer i klassen, fordi hun gav mobberne lige præcis det, de søgte: Hun blev nemlig sur. Så i processen gav vi hende mentale redskaber, så hun kunne filtrere lyde udefra, så drillerierne blev uhørlige.
Problemet var løst efter 2 korte sessioner. For da mobberne ikke længere fik den ønskede reaktion og gevinst, holdt de op i løbet af få dage. På anden session fjernede vi samtidig hendes angst for at køre i bil i mørke.

MENU