FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

ANGST

Dansk Center for Neurocoaching

ANGST

Dansk Center for Neurocoaching

ANGST

Dansk Center for Neurocoaching

ANGST

Dansk Center for Neurocoaching

MÆRK
forskellen i din angst

Ring 7027 6100 og bestil en gratis prøvesession inden du bestemmer dig endeligt.

DERFOR
KAN VI HJÆLPE DIG AF MED DIN ANGST

Du har sikkert allerede forgæves prøvet traditionel psykologi og medicin – og med kun lille eller kortvarig effekt. Vi arbejder derfor med den nyeste biologiske viden om hjernen – heriblandt nobelprismateriale fra 1965, 2000 og 2009. 

1. DU HAR SKABT ANGSTEN – OG DERFOR KAN DU OGSÅ AFMONTERE DEN IGEN

Angst er biologisk set altid kun et symptom – aldrig et problem i sig selv. Derfor fejler de fleste behandlere. 

Så vi lærer dig at overskrivede stressende mønstre og traumer, der liggerunderangsten, så dit alarmsystem kan slappe af igen. Og vi lærer dig at samarbejdemed dit angstcenter, så det kan beskytte dig på en meget bedre måde, f.eks. ved at give dig kraft i stedet for at give dig fejlalarmer.

2. VI FOKUSERER PÅ DINE RESSOURCER

Det er for os vigtigere, hvornår du IKKE oplever angst, end hvornår du oplever den. For lige der bruger du jo hjernen rigtigt. Og hvorfor ikke bruge den viden i alle andre situationer?

 

Angstbehandling
3. HELE HJERNEN SKAL FORSTÅ, HVAD DU GERNE VIL
Du har sikkert undret dig over, at du med samtaleterapi måske har oplevet, at du er blevet klogerepå din angst, men at angsten bare stadig er der. Årsagen er, at de afgørende hjernecentre, der har med angst at gøre, ikke forstår sprog, men derimod kun billeder, symboler og fysiske fornemmelser.
Derfor lærer vi dig teknikkerne, så alle dele af hjernen forstår, hvad du gerne vil have dem til. For så går det pludselig hurtigt!.

SÅDAN
HJÆLPER VI DIG AF MED DIN ANGST

1. VIDEN

Vi starter med at give dig en masse spændende viden om, hvordan din hjerne fysisk fungerer. Og om, hvordan angst, stress og selvværd hænger uløseligt sammen. Den viden kan du ogå bruge til mange andre ting i dit liv.
 
2. VI ER DETEKTIVER SAMMEN

På forsessionen er vi sammen med dig detektiver, så vi finder årsagerne under din angst. Mange af de vigtigste faktorer er dannet i 0-6-årsalderen, hvor du skaber de “briller”, som du ser dig selv og din omverden igennem resten af livet. Og i denne sårbare periode kan selv småting give misforståelser i hjernen, der gør dit alarmsystem overfølsomt resten af livet.

 

angstbehandling

3. SAMARBEJDE OG AFMONTERING

På 1. session lærer vi dig at arbejde sammen med dit angstcenter, så det lærer at beskytte dig på en meget mere hensigtsmæssig måde. Og vi lærer dig, hvordan du selv kan afmontere de mønstre og traumer, der gav dig angst. Og du lærer det på en måde, så også de afgørende dele af hjernen, der ikke forstår sprog, forstår teknikkerne.

4. TRÆNING 
Efter 1. session kan du se os som en slags trænere. Her får du simple øvelser, referater og individuelle lydfiler, så du hver dag kan træne det nye mønster. Her følger vi bl.a. nobelprismodtager Eric Kandels retningslinier for, hvordan forandring sker i hjernen. For alt hvad du træner, bliver du god til – uanset om du træner tysk, bilkørsel, angst og stress – eller selvværd og tryghed.

 

5. DEN LIVSVARIGE EFFEKT
Efter typisk 3-5 sessioner fordelt over en måned er de fleste af vores kunder i stand til at træne videre selv. Vi følger op i et år for at være sikker på, at din investering bliver livsvarig.

BEHANDLING AF ANGST

Angstbehandling er en af de vigtigste opgaver indenfor sundhedssektoren – 20% af os rammes nemlig i løbet af vores liv af invaliderende angst. Så statistisk vil mindst en i din nære familie i løbet af sit liv blive ramt.

Men for at kunne lave en effektiv behandling af angst, er vi nødt til at være klar over hvad angst egentlig er?  Normalt omtaler vi nemlig angst som noget negativt. Men uden angst havde ingen af os været tilstede her i dag. Den er nemlig vores primære beskyttelsesmekanisme, der advarer os mod at gøre farlige og dumme ting som f.eks. at køre ud over skrænter, rende rundt på den jyske motorvej i myldretiden eller opbevare benzin i mikrobølgeovnen. Nogle mennesker har pga. hjerneskade et defekt advarselssystem, og tro os – de symptomer ønsker du dig ikke. Så lige som i mange andre af livets forhold gælder reglen: “Både for meget og for lidt er lige skidt.”

Det ser endda ud som om, at evolutionen har tilgodeset dem med de stærkeste beskyttelsesmekanismer, sådan at alle os, der lever i dag, er resultatet af de mest bange i vores slægter. Det er jo trods alt dem, der har været mest bange, der er løbet først væk fra rovdyrene, dengang vi lå længere nede i fødekæden – mens de modige endte som sabeltiger-mad.

Angst produceres i det lille hjernecenter amygdala i følehjernen, som ligger i den del af hjernen, som vi normalt kalder for underbevidstheden – derfor kan vi normalt ikke bevidst styre den. Da amygdala er en primitiv del af hjernen, slår angsten typisk til som et relæ, når vi oplever noget ubehageligt, eller vi kopierer den fra andre – og så forbliver den slået til resten af livet, medmindre vi gør noget ved det. Og mens den er let at slå til, er der kun ganske få behandlingsmetoder, der kan slå relæet fra igen – og lige præcis det at kunne slå relæet fra igen er afgørende for en effektiv angstbehandling.

angst - angstbehandling

 

SE AMYGDALA SOM ET ALARMSYSTEM

Du kan sammenligne amygdala med en alarm. Og ligesom ved en gængs alarm, giver det en masse gener, hvis dit interne alarmsystem er så følsomt, at det laver fejlalarmer. De fleste med et alarmsystem derhjemme eller i virksomheden har sikkert prøvet at opleve fejlalarmer, hvor det ikke er maskeklædte tyve, men bare en harmløs flue eller edderkop, der har sat alarmen i gang. Og her er det naturligvis ved angstbehandling vigtigt at få skruet ned for følsomheden i selve alarmen i stedet for at fokusere på fluen eller edderkoppen. På samme måde er det – når du bliver bange uden logisk grund – vigtigt at kigge på, hvorfor amygdala er følsom i stedet for at fokusere på, hvad der nu tilfældigvis udløste alarmen.

ANGST OG FOBIER

Betegnelsen angst bruger vi mest om en generel bekymrethed, mens vi ved fobier forstår, at vi er bange for noget bestemt, f.eks. edderkopper ved araknofobi. Eller der kan være tale om eksamensangst eller flyskræk. Men neuropsykologisk er den skelnen ikke så vigtig – her er det vigtige ved angstbehandling bare, hvorfor din alarmcentral i det hele taget er overfølsom og giver fejlmeldinger.

ANGST OG OCD

På samme måde er forskellen mellem angst og OCD også uvæsentlig i angstbehandling med anvendt neuropsykologi. OCD (obsessive, compulsive disorder) er lidelsen, hvor du skal gøre en række ting for at undgå ulykker. Men den grundlæggende mekanisme er den samme  – det er kun reaktionen, der er anderledes. Mens traditionel angst er en flugt/frys–mekanisme, der prøver at få dig til at tage benene på nakken eller bare gå i sort (så rovdyret ikke får øje på dig), er OCD en såkaldt sikkerhedsadfærd. Dvs. den får dig til at gøre mærkelige ting (f.eks. vaske hænder 200 gange dagligt eller konstant tælle til 8) for at undgå noget farligt, f.eks. en farlig smitte eller at du ender i helvede.

HVAD SKER DER I HJERNEN

Når du bliver bange uden logisk grund, er det vigtige ikke de inputs, du får fra dine sanser – det er måden, du fortolker (eller rettere misfortolker) inputtene på. F.eks. er det ikke hverken det grønne bord eller censoren i fløjlsbukser, der gør dig bange for eksamen – du er bange for eksamen, fordi du har bildt dig selv ind, at din identitet står på spil, hvis du ikke får den karakter, som du har sat næsen op efter. Det er altså som om, dine sanseindtryk først skal igennem et filter. Og det er det filter, der afgør, om amygdala reagerer eller ikke – og derfor er afgørende i angstbehandling. Disse filtre kalder vi for dine overbevisninger

Gør dit filter, at amygdala reagerer, går hele dit beskyttelsessystem i gang, og du begynder at frigive adrenalin, noradrenalin og kortisol, som sætter kroppen i kampberedskab. Og det er fint, hvis du skal kæmpe mod en sabeltiger, men mekanismen gør dig dårligere til stort set alt andet. I fodbold viser undersøgelser f.eks., at du kan øge din præstation med op til 60% ved at holde amygdala i ro. Og det samme gør sig efter al sandsynlighed gældende i alle andre sammenhænge, hvor du skal præstere.

 

TO DIREKTE ÅRSAGER TIL ANGST

Din angst, uanset om den er fornuftig eller irrationel, kan være opstået på en af to måder:
Enten har du kopieret den fra andre. Specielt i 0-7-årsalderen kopierer du uden filter dem omkring dig, specielt dine forældre. Men også senere i livet kan du kopiere dårlige mønstre fra f.eks. nærtstående.

Eller du har oplevet et konkret traume (f.eks. at du har brændt dig på en varm kogeplade), hvor amygdalas relæ slår til og fremover vil beskytte dig mod, at noget lignende sker. Og ikke alene vil amygdala så fremover advare dig mod den konkrete kogeplade . Amygdala vil også generalisere, så den advarer dig mod ALLE varme kogeplader, så du ikke skal brænde dig, hver gang, du er ved en ny, varm kogeplade. Og det er jo som udgangspunkt vældigt smart. Men i alle komplicerede systemer kan der ske fejl, og det gør der også her, så amygdala i stedet for bare at fokusere på kogepladen siger til dig “Du har brændt dig i dit køkken – køkkenet er farligt”. Eller “Du har brændt dig i dit hus – huset er farligt“. Et klassisk eksempel på det er flyskræk, der typisk starter med en ubehagelig flyvetur – og for at beskytte dig mod en gentagelse af den ubehagelige oplevelse, kan amygdala komme til at overgeneralisere og advare dig mod al flyvning. Så i vores angstbehandling hjælper vi dig med at identificere og overskrive de traumer, der måtte ligge.

INDIREKTE ÅRSAGER TIL ANGST – MUSEN OG LØVEN

Traditionelle behandlere fokuserer oftest kun på angtens genstand, dvs. om amygdala reagerer på en edderkop, en bro eller på, at du skal holde en tale. Men de glemmer at kigge på, hvorfor din indre alarm i det hele taget er overfølsom.Og en overfølsomhed afhænger af, hvordan du – og dermed amygdala – opfatter dig selv og dine ressourcer. Opfatter du dig selv med masser af ressourcer, kan den slappe af. Opfatter du dig selv med få ressourcer, er den meget følsom, for så trænger du jo til beskyttelse. Vi plejer at kalde fænomenet for musen og løven: Musen ved, at den er godt langt nede i fødekæden, at den er lille, og at verden er farlig. Så den er hele tiden stresset og på vagt – og har et kort liv. I modsætning til musen har vi løven, der ved, at den er øverst i den naturlige fødekæde, at verden er tryg – og at den derfor kan slappe meget mere af – og leve meget længere. Så hvad har du fortalt amygdala om dig?
Din grundlæggende opfattelse af dig selv og din omverden er derfor afgørende i angstbehandling – og den dannes primært i 0-7–årsalderen.

ANGST, STRESS OG DEPRESSION

Angst, stress og depression hænger tæt sammen, alene af den grund at amygdala og hippocampus (der både er hjernecenter for indlæring og hukommelse og for stop af produktionen af stresshormonet kortisol), ligger lige ved siden af hinanden. Når du er bange, stresser du dig selv – og det kan med tiden udløse depression – og MRI-scanninger viser, at stress og depression omvendt også gør amygdala væsentligt mere følsom. Så for at angstbehandling kan være effektiv, er vi også nødt til at kigge på dit stressniveau.

 

FRA INVALIDERENDE ANGST TIL INDRE RO
Anna (navnet er ændret) henvendte sig til os pga.  lavt selvværd og socialangst.

Hun flyttede sig i processen fra 0-95% af sit mål. På den internationale WHO5-trivselsskala løftede hun sig fra 25 til 88. Skalaen går fra 0-100, hvor 35 er depressionsgrænsen og 68 er det danske gennemsnit.


Vi har fået lov at bringe Annas feedback efter processen:
“Det har været fuldstændig livsforandrende og den bedste investering i mit liv! Jeg har været udfordret af invaliderende angst og havde efterhånden prøvet alt. Intet virkede. Lige indtil jeg mødte Birgitte. Jeg er blevet boostet med værktøjer og redskaber til at arbejde med angsten. Og det virker!! Jeg er gået fra at være i konstant “beredskab” til en dyb indre ro. Som jeg i øvrigt ikke har oplevet i flere år. Birgitte har hver gang mødt mig med et smil, en optimisme og en enorm tro på, at jeg ville nå mit mål. Og det gjorde jeg! Kan på det varmeste anbefale Neurocoaching. Tusind tak til dig Birgitte.”

CASE:

FRA TRAUMER TIL TRO PÅ SIG SELV

Simone (navnet er ændret) var supersympatisk , havde succes i karrieren, var vellidt og havde en dejlig familie, men følelsen af angst lå altid og lurede bag overfladen – og den havde nu også udviklet sig til stress. Hun kontaktede os, fordi vi havde hjulpet et af hendes børn med angstbehandling – og hun havde på kort tid løftet sig flot. Alle sessionerne med angstbehandling foregik over telefon eller skype.

Der viste sig hos Simone at ligge en række traumer, omvæltninger og manglende forældreressourcer i specielt den vigtige 0-7-års-alder, hvor vi danner den grundlæggende opfattelse af vores egne ressourcer og af vores omverden. Og lærer vi i den unge alder at se verden som grundlæggende utryg og farlig, vil vores indre alarmsystem, amygdala, gennem resten af livet være meget mere følsom og overreagerende (hvis vi altså ikke får gjort noget ved det). Samtidig identificerede vi en række stressfaktorer i familien. Og som du kan læse på siden om stressbehandling, gør stress også, at amygdala bliver mere følsom.
Endelig havde Simone taget rollen som “Den pæne pige fra flinkeskolen” med sig i voksenlivet. Og den gjorde, at hun ikke fik sagt nok fra, men i stedet bare vendte konflikterne indad som stress og ængstelighed.

Efter at have identificeret alle de dybere årsager under angsten, lærte vi Simone at få de indre beskyttelsesmekanismer, som havde skabt den, til at beskytte hende på en bedre måde ved at få hende til at stole på sig selv. Vi opløste derefter traumerne og lærte hende at afmontere den uheldige “software”, hun havde samlet op i barndommen. Og endelig gav vi hende som led i vores angstbehandling også nogle lavpraktiske redskaber til at sige fra overfor sine omgivelser – i processen fandt Simone f.eks. ud af, at hun med sine kvalifikationer sagtens kunne tage væsentligt mere for sit arbejde.

Hun løftede sig på de i alt 3 sessioner med angstbehandling(totalt 9,5 timer) fra 25% til 82% af sit mål, og på den internationale WHO-trivselsskala løftede hun sig fra 32 (lige under depressionsgrænsen) til 84 (det danske gennemsnit er 66). Se mere om WHO her

 

 

Her Simones egen feedback efter forløbet:

“Da jeg kontaktede jer, var jeg virkelig ved at opgive håbet om, at noget som helst kunne hjælpe mig. Jeg havde i MANGE år – nærmest det meste af mit liv (var 48, da jeg var klient), lidt af angst. I løbet af de mange år, havde jeg konsulteret min læge, psykiater, psykolog, psykoterapeut, akupunktør, zoneterapeuter, været på selvudviklingskurser… Alt uden effekt. Det jeg kontaktede jer for, som jeg på det tidspunkt troede var et familiært hovedproblem, viste sig egentlig at være et problem, der var afledt af noget helt andet, så min oplevelse af behandlingsforløbet var, at der ligesom var en masse brikker i puslespillet, der blev lagt på plads. I takt med at jeg fik udleveret én brik, så kunne næste brik også lægges på plads osv, så derfor gav det en kæmpestor forandring i mit liv i forhold til min angst. På samme måde forandrede mine relationer til andre mennesker sig, ligesom mit livssyn samt evne til at passe på mig selv på en meget mere kontrolleret og positiv måde.

I behandlingsforløbet, udarbejdes der en lydfil, som man bliver bedt om at lytte til. Den fil er stadig et meget vigtigt redskab for mig. Jeg lytter ikke til den hver dag mere, men hvis jeg lige synes min angst banker på døren, så lytter jeg til den igen og kan allerede efter et par gange mærke den dejlige ro og selvfølgelige, nærmest aha oplevelse igen. Alt bliver pludselig endnu mere enkelt, hvis jeg lige har glemt, hvad det hele i virkeligheden handler om.

Jeg blev mødt med forståelse, ro, accept samt empati og selv om jeg selvfølgelig betalte for behandlingerne har jeg det stadigvæk som om jeg fik foræret en gave 🙂

Case :

Flemming (navnet er ændret) var selvstændig, men hans angst hæmmede ham i alvorlig grad både privat og professionelt. Som så ofte i den slags sager viste der sig at lægge et forkert selvbillede bag, der var opstået i barndommen, men som var blevet forstærket gennem flere traumatiske hændelser i voksenlivet.

Vi gik i vores angsbehandling systematisk til værks, korrigerede selvbilledet og begyndte at afmontere traumer og de uhensigtsmæssige mønstre fra barndommen et for et. Heldigvis viste det sig, at kun nogle af traumerne var afgørende, så de fleste af dem kunne vi afmontere meget hurtigt.

Angstbehandling med neurocoaching er en træning af hjernen. Derfor er vedholdenhed, engagement og en åben indstilling ligesom ved al anden træning det allervigtigste for at komme hurtigt i mål – og Flemming ydede en virkelig dedikeret indsats. Den indsats kan han også takke for, at han på de 3 sessioner med angstbehandling( 12,5 timer) flyttede sig fra 28 til 99% af sit mål. På den internationale WHO5-trivselsskala løftede han sig sig i processen fra 44 til 72. Skalaen går fra 0-100, hvor 35 er depressionsgrænsen og 68 det danske gennemsnit.

I processen fik vi også flettet forskellige salgsteknikker ind, og sammen med den øgede energi, som angstbehandlingen gav ham, kunne han allerede i processen øge sin omsætning i firmaet.

 

Her er Flemmings egen feedback:

“Jeg opsøgte Dansk Center for Neurocoaching for at få hjælp med mit selvværd og angst I slutningen af oktober. Hvis I ligesom mig efterhånden har prøvet en hel del uden den store succes, så kan i vel også nikke genkendende til en smule skepsis, når man skal i gang med endnu et forsøg på at skabe sig en bedre tilværelse. Jeg var i hvert fald skeptisk, ikke på grund af Dansk Center for Neurocoaching, men mere på grund af alle de ting jeg havde brugt penge og kræfter på uden resultat.

Jeg blev dog meget hurtigt positiv allerede ved den første snak med dem. Jeg havde kontaktet Dansk center for Neurocoaching på mail og jeg blev herefter kontaktet af en af deres neurocoaches, og vi snakkede i næsten 1 time, og det var inden jeg overhovedet havde sagt ja til at forsætte. Allerede her blev jeg klar over, at jeg var kommet i gode og kyndige hænder. Der blev lagt en plan for, hvad der videre skulle ske, og jeg følte, at jeg allerede var på vej i den rigtige retning.
Jeg blev derefter ringet op at en medarbejder, som skulle hjælpe mig med at finde de ting i min fortid som kunne være årsag til min tilstand. Vi snakkede i over en time, om alt og ingen ting. Det var som om jeg bare havde hyggesnakket med en god ven om ting i min fortid. Jeg var dog godt klar over, at jeg skulle være åben og ærlig for at de kunne hjælpe mig bedst muligt ,og det var jeg også helt indstillet på.

Herefter skulle jeg have et Skype møde for første gang. Jeg var dog helt afslappet, da jeg kunne sidde hjemme i vante omgivelser og ikke skulle til at køre og være et fremmed sted, så det var allerede en super god start for mig.
Efter en lang snak havde jeg allerede fået nogle redskaber og øvelser jeg skulle benytte. Jeg fik det hele på mail sammen med nogle lydfiler, jeg skulle høre morgen og aften. Det fungerede bare super godt. Jeg kunne læse alt, hvad vi havde snakket om, og jeg kunne læse og gennemgå øvelserne igen og igen.

Jeg fik at vide, at det ikke var en magisk pille det her. Det er hårdt arbejde, og man skulle ville det, for det er kun en selv, der kan gøre noget ved det. Den havde jeg taget til mig og sagt til mig selv, at selvfølgelig er det kun mig, der kan gøre noget ved det, men nu har jeg jo også nogle konkrete redskaber at gå i gang med, så selvfølgelig vil jeg da bruge alt min energi på at få det bedre ellers er der jo ingen mening i at opsøge hjælp, for det er jo ikke gratis.
Jeg mærkede også hurtigt at der var ændringer i min adfærd og tankegang. Så jeg var ikke i tvivl om at det her var det rigtige for mig, og at det var vejen til den tilværelse, som jeg gerne vil have. Alt det jeg lærte var nemlig i forbindelse med mit firma. Men det var en personlig udvikling, der skulle til, for at jeg kunne få større succes med mig selv og mit firma.
Jeg er mere selvsikker nu og tager ikke det hele så personligt. Samtidig med at min angst er dæmpet kraftigt ,og det er mig, der er i kontrol nu. Jeg bruger de redskaber jeg har fået flere gange om dagen, og det er efterhånden blevet en vane og en automatik. Der er nogle gange, når det er slemt, at jeg lige skal koncentrere mig en ekstra gang og give mig god tid. Men der går længere og længere tid imellem og det bliver mindre og mindre.

Så jeg har på ca. 2 måneds tid opnået, hvad jeg ikke har kunnet opnå gennem snart 14 år. Dermed ikke sagt at det er overstået, nej det er stadig hårdt arbejde hverdag flere gange om dagen, men neurocoachene har givet mig redskaberne og indsigten til at skabe mig det liv, jeg har fortjent, og det er jeg dem evig taknemmelig for.

Jeg kan kun anbefale Dansk Center for Neurocoaching. Hvis du virkelig for alvor mener, at du vil ændre dit liv og vil yde det der skal til, så får du her redskaberne til at gøre det. GOD FORNØJELSE, du vil ikke fortryde det!”

 

SE HER EN SIMPEL GRAFIK, DER VISER, HVORDAN ANGST, STRESS, DEPRESSION OG SYGDOM HÆNGER SAMMEN….

OG HVORDAN VI BRYDER DEN ONDE CIRKEL VED AT GÅ DIREKTE TIL RODEN AF PROBLEMET.

 

 

ANGSTBEHANDLING MED NEUROCOACHING

I vores angstbehandling ser vi angst som det, den er, nemlig kommunikation mellem de forskellige dele af vores nervesystem. Amygdala giver dig simpelthen beskeden “Pas på dit” eller “Hold nallerne fra dat”. Og amygdalas positive intention med at advare dig, er jo udelukkende at beskytte dig.
Vi ser derfor i vores angstbehandling irrationel angst som fejlkommunikation, som skyldes at forskellige hjernecentre ikke arbejder korrekt sammen. Og typisk skyldes det et forkert selvbillede eller et generelt forkert billede af omverdenen, som typisk er dannet i 0-7-års-alderen. Du kan se det forkerte billede af dig selv eller din omverden som en slags briller, du ser din omverden igennem – og har du sorte briller på, virker alt naturligvis mørkt og farligt.

Så vi parkerer i første omgang faktisk selve symptomet i angstbehandlingen og tager fat i de underliggende overbevisninger, som har gjort amygdala overfølsom. For når du har fået korrigeret dit billede af dig selv, så du ser dig selv med de ressourcer, du har – og du ser verden som et trygt sted fuldt af muligheder, ja så falder amygdala automatisk til ro.  Det vi så kan i forhold til andre behandlere er at hjælpe dig med at kommunikere ændringerne direkte ned i amygdala. For det, kun at forstå det bevidst, nytter ikke meget i angstbehandling. Eller som forfatteren af bøger om hjernens udvikling, Susan Hart, skriver: “Når en autonom eller limbisk forbindelse er etableret som et neuralt mønster, kræver det en autonom eller limbisk forbindelse at ændre på den igen.*” Med det mener hun, at i og med at f.eks. angst eller en fobi er skabt i følehjernen, kan den kun afmonteres, hvis følehjernen forstår ændringen, dvs.  med billeder, symboler og fysiske fornemmelser. Ord og almindelig samtale er i sig selv stort set virkningsløse.

Når det er gjort, hjælper vi dig i vores angstbehandling med at bevidstgøre dine ubevidste ressourcer, afmontere social arv – og vi lærer dig at arbejde med hjernens organisering af tid og erindringer, så du kan overskrive de traumer, som har gjort amygdala oversensitiv.

Desuden lærer vi dig at styre hjernens fokussystem, så du får fokus væk fra det negative henimod dit mål.

Endelig træner vi dig i vores angstbehandling i at bruge en række lavpraktiske redskaber, som du kan bruge i alle situationer, hvor du oplever fejlkommunikation fra amygdala.

 

VI GÅR EFTER RODEN I STEDET FOR SYMPTOMERNE

Listen med symptomer er typisk lang – listen med årsager er typisk kort. Så hvilken liste synes du selv, at vi skal fokusere på?

Selvom svaret virker indlysende, begår de fleste slags angstbehandling i vores optik den fejl at fokusere på, hvad der udløser angsten eller fobien (f.eks. mus eller edderkopper) i stedet for at kigge på, hvorfor din alarmcentral, amygdala, i det hele taget er så følsom, at den reagerer på ufarlige ting. Resultatet er oftest, at disse angstbehandlinger ender som uendelige symptombehandlinger, fordi en angst eller fobi hele tiden afløses af en anden, så længe der ikke gøres noget ved det underliggende problem, den overfølsomme amygdala. Og symptombehandling er efter vores mening som at klippe blomsten af en mælkebøtte – der kommer hurtigt en ny. Vi vælger i stedet i vores angstbehandling at gå efter mælkebøttens rod og koncentrere os om, hvorfor amygdala i det hele taget er overfølsom. Derfor er der i vores angstbehandling også kun én slags fejlmeldinger (i fagsproget kaldes disse fejlmeldinger irrationel angst) – for med en overfølsom amygdala er det egentlig bare tilfældigheder, der har gjort, om du nu har fået araknofobi, socialfobi, flyskræk, OCD eller noget sjette.

  • Susan Hart: Den følsomme Hjerne

 

Du kan også se mere ved at gå ind på angstbehandling.com

KATRINES HISTORIE –

”JEG HAR FUNDET MIG SELV”

Katrine (navnet er ændret) ville gerne have hjælp til sin angst, stress og depression.

Hun flyttede sig på 4 sessioner (+ en forsession) fra 0% til 99% af sit mål om at elske og acceptere sig selv.  

Tidsforbruget var på 15,25 timer inkl. 1 års opfølgning og inkl. referater og lydfiler, der sikrer den langsigtede forandring.

Hun flyttede sig i processen fra 16 til 72 på den internationale trivselsskala WHO5, der går fra 0-100, og hvor depressionsgrænsen ligger på 35 og det danske gennemsnit er på 68.

Du kan læse mere om WHO 5-skalaen her:

Her Katrines egen feedback:

Kære dig, som læser med lige nu og måske overvejer et forløb hos Dansk Center for Neurocoaching: Jeg havde, sikkert ligesom dig, været igennem mange forskellige psykologer og lægesamtaler for ikke at snakke om negative kropslige symptomer og følelser før Neurocoaching kom min vej. Efter en voldtægt for 7 år siden, en international modelkarriere, hvor spiseforstyrrelser var normalen, mønstre fra en far, hvor voldsomme psykiske og fysiske vredesudbrud var min hverdag, en vennekreds hvor sammenholdet var at drikke hjernen ud og fylde lungerne med røg, har jeg kæmpet for at finde min vej tilbage til mig selv.

 Disse uforløste traumer, negative overbevisninger og følelser indeni mig viste sig udadtil som angst, stress og depression. Jeg havde i mange år prøvet at bryde disse negative mønstre og overbevisninger indeni mig selv, men uden vedvarende held. Min tankegang dengang var, at jeg bare skulle tage mig sammen, så gik det hele væk.

Men endnu engang blev jeg ud af det blå ramt af et voldsomt angstanfald som endnu engang skulle vise sig at blive min hverdag i mange måneder. Jeg var til sidst et sted, hvor jeg ikke længere kunne se nogen udvej, og jeg begyndte oprigtigt at tro på at der var noget galt med mig. Det hjalp ikke på denne overbevisning, at det eneste min læge kunne foreslå mig, var en tur på psykiatrisk afdeling, hvor det enten var indlæggelse eller medicin, fordi hun var bekymret for min tilstand. Jeg ved, at det var det bedste, ud fra hendes midler, som hun kunne tilbyde mig, men desværre fastholdt hun mig i den dårlige cirkel, jeg var i, ved at behandle mig som et offer fremfor den intelligente, stærke og ressourcedygtige kvinde jeg i virkeligheden er.

Jesper var den første person hos Dansk Center For Neurocoaching som jeg kom i kontakt med, og han gav mig allerede der håb om en bedre fremtid. Jeg blev ikke mødt med andet end forståelse og empati, da jeg først ringede derud.

Jeg valgte selv min Neurocoach Pia ud fra hjemmesiden, og det har bare vist sig at være det helt rigtige match for mig. Allermest har jeg sat pris på hendes ærlighed, engagement og ikke mindst humor gennem hele processen, samt hendes evne til at videregive redskaber, viden og oplyse mig om roden til mine udfordringer.

Jeg kan med hånden på hjertet sige, at jeg i dag har fundet mig selv. Den sunde kerne, som jeg fremover vil dyrke endnu mere, der hvor mit selvværd vokser, som en stor rod i jorden under et træ. Der kommer stadig storm og blæst, men nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. Jeg har alle de redskaber jeg skal brug for lige ved hånden, og de ressourcer der skal til indeni mig. Neurocoaching gav mig kontrollen tilbage over mit eget liv, som jeg har indset kun skal leves for mig, og ingen andre mennesker. I perioden hvor det var allerværst, var Pias stemme i morgen- og aftenlydfilerne et lyspunkt, som jeg så frem til. Og det hjalp mig til at gøre mit bedste, fordi jeg følte, at Pia var med mig og heppede på mig hele vejen.

Men selvom din Neurocoach er med på sidelinjen og hepper, så er der ingen andre der kan forbedre dit liv end dig selv. Derfor hjælper Neurocoaching dig med at tage magten tilbage. Hjernen er et redskab, som du kan træne til det du vil. Ligesom du måske træner dine arme og ben for at blive sund og stærk. Det kræver vedholdenhed, optimisme og tillid – ikke kun til dig selv men også til din Neurocoach og processen.

Men resultatet er det hele værd. Lad ikke dit liv gå til spilde i offer-rollen, hvor andre mennesker eller begivenheder skal diktere dit liv. Fra en som har været det mørkeste sted, fortæller jeg dig, at der er en vej ud i lyset. Giv dig selv eller en du kender den gave, som Neurocoaching er. Du vil ikke fortryde det.

Case:

Fra angstanfald til færdigt afgangsprojekt

Tina (navnet er ændret) var en frisk og intelligent pige, og da hun kontaktede mig, manglede hun kun sit afgangsprojekt for at kunne afslutte din drømmeuddannelse. Problemet var, at hun både var kommet gevaldigt i tvivl om, hvad lærerne forventede, og om værdien af sit projekt. Det var et meget kreativt studie med meget få facitlister, og der var samtidig tradition for en ret hård omgangstone fra lærernes side. Tvivlen havde vokset sig så stor, at hun havde oplevet deciderede anfald af panikangst, og endda havde overvejet at droppe ud af studiet.

Problemet med angst ligger i den primitive opbygning af hjernens angstcenter, amygdala. Den ville i Tinas tilfælde beskytte hende mod nederlag. Vi gav den i vores angstbehandling derfor en ny opgave (dele af underbevidstheden kan ofte virke som selvstændige identiteter, man kan forhandle med). Vi gav den opgaven at beskytte hende ved at give hende ro og plads til de kreative ideer (behøver ikke give logisk mening, så længe det giver mening for den del i underbevidstheden, der skal ændres).

Samtidig kom Tina til den erkendelse, at hun ikke skulle lave opgaven for lærernes skyld, men for sin egen,

Vi boostede i processen med angstbehandling også hendes ressourcer, så hun selv kunne styre sit kropssprog og sin udstråling, som via en feedbackmekanisme er vigtige for selvtillid og humør. Bl.a. var hun fremragende og selvsikker indenfor en bestemt sportsgren. Og de 3-4 hjernefiler, der gav hende selvsikkerheden her, kopierede vi simpelthen over i studiesituationen. Copy-paste, så at sige.

Vi sammensatte også en øvelse med angstbehandling, som hun kunne lave hvor som helst, hvor hun ved behov effektivt kunne erstatte enhver begyndende angst med selvtillid og overskud.

Og endelig gennemgik vi den kommende eksamen, minut for minut, som hun gerne ville have, den skulle forme sig. Og vi gjorde det fra både hendes egen, lærernes og tilhørernes synsvinkel, så hun kunne vurdere sin præstation neutralt. Og tilsammen gjorde alle disse øvelser med angstbehandling, at hun kunne gennemføre både projektet og få det flotte eksamensresultat, hun havde fortjent.

 

Maries inspirerende historie (navnet er ændret):

DEN NYE MIG

Marie kom for at få hjælp til sin angst og sit selvværd. Hun flyttede sig på 15 timer fra 40 til 90% af sit mål.  Her hendes feedback efter sidste session, som vi har fået lov at dele:

”Min udfordring var tidligere, at jeg havde angst og hele tiden tænkte på mit helbred – og på hvad andre tænkte og syntes om mig. F.eks. at jeg ikke var god nok, at jeg måske var syg og at angsten bare var mit lod her i livet.

Jeg har ved Pia fra Dansk Neurocoaching lært, at det HELE stammer fra mine tanker. Hver gang jeg har sagt, at jeg har angst eller sagt, at jeg har denne følelse, har Pia straks sagt ”NEJ det er dine tanker”.

Jeg hviler nu mere i mig selv
Jeg har opnået rigtigt mange ting, efter at jeg er begyndt hos Pia. Jeg hviler mere i mig selv, og mine tanker kredser ikke om sygdom og om, hvad andre tænker om mig. Og jeg har hermed fået meget mere overskud.

Og jeg har fået talt med et nært familiemedlem, som jeg ikke har haft kontakt med i flere år pga. uoverensstemmelser, og fået en rigtig god konstruktiv snak. I dag ses vi igen og har det rigtig godt sammen.

Jeg er blevet direktør i mit eget liv
Jeg har også stillet mig op i en forsamling og fremlagt, som jeg førhen ikke kunne. Det betyder i dag heller ikke så meget for mig, hvad andre tænker om mig.  Jeg er blevet direktør i mit eget liv.

I dag laver jeg en mini-SOK (et redskab til at korrigere tankerne) oppe i mit hoved, når jeg ikke føler mig god nok. Eller jeg sender gaven tilbage til den person, den kom fra (Gaveteknikken er en model, hvor du kan afmontere de mønstre, du ikke gider have). Jeg siger stop til mine tanker, når de ikke er gode for mig, og laver efterfølgende en SOK (også et redskab til at korrigere tankerne).

Jeg er blevet mere rolig
Når jeg er stresset oppe i mit hoved, forestiller jeg mig at sidde på mit sikre sted (også en Neurocoaching-teknik). Jeg er blevet mere rolig og tager ikke beslutninger hurtigt, men tænker inden jeg handler. Førhen ræsede jeg bare afsted og forhastede mange ting og beslutninger. Jeg har fået mere selvtillid og tror nu på mig selv.

Jeg hører tit Pias stemme inde i mit hoved, når jeg har det skidt. Så siger hun ”Nej nej det er dine tanker, og det er din modstand mod at have det godt. Stop med de fjollede tanker og lav masser af SOK 😊”.

Tak til Pia for den hjælp, hun har givet mig. Jeg kan bestemt anbefale et forløb.”

 

 

.

Stress

stress

Depression

depression

Praktisk information

praktisk

.

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

 

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!