FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

funktionelle lidelser

Dansk Center for Neurocoaching

funktionelle lidelser

Dansk Center for Neurocoaching

FUNKTIONELLE LIDELSER

Betegnelsen funktionelle lidelser er en samlediagnose, der er dukket op de seneste år. Den dækker de tilfælde , hvor der er fysiske symptomer som f.eks. brystsmerter, svær træthed, svimmelhed, hovedpine, smerter eller søvnforstyrrelser, men hvor der fra et lægeligt perspektiv ikke ser ud til at være noget fysisk galt.

Alle de kunder, vi i Dansk Center for Neurocoaching har oplevet med den slags symptomer, viser sig dog i virkeligheden at lide af stress, dvs. en overbelastning af deres system. Årsagerne under stressen kan så igen være alt lige fra angst til mobning.

I forhold til det officielle sundhedsvæsen kigger vi ved funktionelle lidelser meget bredere efter stressfaktorer. Og det giver oftest pote. For mens psykologer, coaches m.fl. udelukkende fokuserer på stressfaktorerne omkring kunderne (eller patienterne, som de kalder dem), dvs. typisk arbejde, økonomi og familie, kigger vi også på stressfaktorerne inde i kunderne. De oftest forekommende stressfaktorer er her
– egne forventninger
– negative, begrænsende overbevisninger
– ubehandlede traumer

Der er altså efter vores erfaring ved fysiske symptomer oftest ikke tale om lidelser, men dårlige mønstre, der skal aflæres. Og selv ved umiddelbart rene fysiske symptomer som f.eks. piskesmæld, kan der ligge en psykisk komponent, som kan afmonteres.

 

Diagnosen kan være selvbekræftende

Iflg. vores erfaring, kan uigennemtænkte diagnoser i sundhedsvæsenet være med til at fastholde stressramte i deres problem. Når der har stået en autoritet i en hvid kittel og fortalt ”Du er syg”, kan det ende med at blive en negativ overbevisning hos den stressramte, som bare forstærker problemet. Der kan også være flere faktorer, der giver de ramte en såkaldet ”sekundær gevinst”, som fastholder dem i problemer som f.eks. funktionelle lidelser – det kigger vi også på.

 

Funktionelle lidelser

Hvordan hjælper Neurocoaching

Allerførst undersøger vi, om kunden i det hele taget lytter til den kommunikation, der kommer fra de ubevidste dele af hjernen, og som via reptilhjernen manifesterer sig et sted i kroppen. Smerter er tit en beskyttelsesfunktion, der prøver at gøre dig opmærksom på vigtige ting – og lytter du ikke efter, bliver den mere og mere insisterende. Lidt ligesom hvis du holder hånden på en varm kogeplade, mærker smerten, men ikke reagerer på den.
Når vi har lært kunden at forstå de signaler, han eller hun får – og reagere på dem – går vi systematisk ind og identificerer og afmonterer de stressfaktorer, der overbelaster kroppen. Da kunderne hos deres psykolog eller deres coach oftest allerede har gennemgået de udefra kommende stressfaktorer, beskæftiger vi os mest med de indefra kommende stressfaktorer – og her er der typisk tale om dybe mønstre i det ubevidste, som trækker tråde helt tilbage til barndommen.

 

Læs hvordan Sanne på 4 sessioner kom af med sin brændende smert og sine vejrtrækningsproblemer

CASE:

Realistiske forventninger gav ro

Gitte (navnet er ændret) var supersympatisk og dedikeret til sit arbejde. Men søvnbesvær, træthed og funktionelle lidelser i form af smerter havde gjort det sværere og sværere for hende at passe sit job. Det umiddelbart besynderlige var dog, at uanset hvor meget hendes forstående arbejdsplads skar ned på timetallet, så hjalp det ikke på symptomerne.

Vi gik derfor i gang med at kortlægge stressfaktorerne, og der var faktisk flere åbenlyse stressfaktorer som de tidligere behandlere havde overset, bl.a. døgnrytme og en offerkultur på arbejdspladsen, hvor brok og negativitet skabte en dårlig stemning. Vigtigt viste sig dog at være, at Gitte hver dag gik på arbejde med den forventning, at hun skulle bruge nogle nye færdigheder, hun havde taget efteruddannelse i – en forventning, som hver dag blev skuffet pga. et relativt højt arbejdstempo. Gitte elskede sit job og arbejdstempoet gjorde hende egentlig ikke noget – men de skuffede forventninger var den afgørende stressfaktor. Så vi hjalp hende med at nedjustere sine forventninger til, at hun bare skulle have en god dag, ligegyldigt om hun nu fik brugt sine nye færdigheder eller ej. Sammen med en række lavpraktiske øvelser løste afmonteringen af de urealistiske forventninger op for Gittes stress, og hun kunne igen gradvist trappe op for sin arbejdstid. Sammen med stressen forsvandt ikke overraskende de funktionelle lidelser.

CASE:

Smerterne i kæben var et budskab

Daniel (navnet er ændret) kom til os med store smerter i kæben. Og da der ikke var nogen fysisk årsag til smerten, var det oplagt, at den kunne være en funktionel lidelse. Han var populær i sin omgangskreds – han var sine venners ven, en man kunne regne med. Det viste sig dog også at være hans problem. For smerterne i kæben viste sig at være en ubevidst beskyttelsesfunktion i hjernen, der protesterede mod, at han aldrig sagde nej til at hjælpe andre – og derfor kom bagud med sine projekter.

Vi lærte ham derfor at arbejde sammen med denne beskyttelsesmekanisme, som manifesterede sig i kæben, så han skulle afklare med den inden han fremover sagde ja til at hjælpe andre. Da han begyndte at tage mere hensyn til sig selv, forsvandt smerten i kæben, og han bruger den stadig i dag som en guide til, hvad han må sige ja til.

På de 7 sessioner flyttede Daniel sig fra 33% til 92% af sit mål. På den internationale WHO5-trivselsskala løftede han sig i processen med behandling af de funktionelle lidelser fra 64 til 80. Skalaen går fra 0-100, hvor 35 er depressionsgrænsen og 68 det danske gennemsnit. Læs mere om WHO-skalaen på de sidste 3 sider af denne rapport.

Læs mere under
smerter
stress

 

CASE:

HENRIKS HISTORIE

 Henrik (navnet er ændret) ville gerne have hjælp til sin angst samt en forværret tinnitus.

Henrik flyttede sig på 5 sessioner (+ en forsession) fra 40% til 98% af sit mål om at hvile i sig selv. Allerede på 1. session løftede han sig fra 40% til 65%. 

Alt i alt tog det – trods Henriks høreskade – kun 16,25 timer incl. 1 års opfølgning og incl. referater og lydfiler, der sikrer den langsigtede forandring.

Han flyttede sig i processen fra 32 til 92 på den internationale trivselsskala WHO5, der går fra 0-100, og hvor depressionsgrænsen ligger på 35 og det danske gennemsnit er på 68.

Her Henriks egen feedback:

“Hen over sommeren 2018 blev jeg helbredsmæssigt udfordret, dels med et akut stærkt høretab og dels med en livstruende sygdom der slog mig omkuld.

Jeg mærkede at jeg havde behov for en form for “her og nu” hjælp til at håndtere de nye turbulente situationer psykisk.

Vi har klassiske psykologer i vennekredsen, men de havde lange ventetider, så Neurocoaching var for mig en kærkommen mulighed for at høste meget fine værktøjer til at regulere mine problemer. Neurocoaching fokuserede ikke kun på de akutte problemer men arbejdede intenst med de “negative overbevisninger”, der var ophobet i mig siden barndommen, og som var medvirkende til, at jeg kom gevaldigt ud af kurs, da der stødte sundhedsmæssige udfordringer til.

Jeg valgte at arbejde meget seriøst med de opgaver der blev stillet af Birgitte i terapiforløbet, for det er min klare overbevisning, at man ikke skal gå halvhjertet ind i samarbejdet.

Rigtig mange timers arbejde, rigtigt mange løsninger af opgaver og tilegning af Neurocoaching´s værktøjer viste sig at være en rigtig positiv vej at gå. Det kræver tilvænning at arbejde med Neurocoaching´s terminologi som kan synes anderledes end egentlig Jungsk psykologi, men ikke desto mindre rigtig-rigtig positiv.

Samarbejdet startede i højsommeren og strakte sig frem til udgangen af januar i år med en positiv opfølgning ind i fremtiden med det formål at sikre, at den positive sti, der nu betrædes, stadig bliver min vej ind i fremtiden.

Værktøjskassen med øvelser og lydfiler er fantastisk. Man skal tage det seriøst og virkelig “investere” tid i forløbet – og resultatet er som en positiv rejse i ens psyke. En rejse i positive forandringer.”

 

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

 

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!