FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

Forældre til børn med

Angst, stress, adhd og depression

ÅRSAGERNE OG LØSNINGERNE.

De biologiske årsager til angst, stress, ADHD, depression og spiseforstyrrelser er de samme hos børn og voksne. Årsagerne er en blanding af små stykker hukommelse (traumer og mønstre) kombineret med en række misforståelser mellem de forskellige dele af hjernen. De giver tilsammen den indre kamp, som gør stress- og alarmsystemet overfølsomt.

Løsningen er også den samme som hos de voksne, nemlig afmontering af traumer og mønstre samt at få de forskellige dele at hjernen til at arbejde bedre samme. Det er kun metoderne, der kan adskille sig under hensyn til, hvor langt hjernen er nået i sin udvikling.

Børn med angst

METODER

Vores erfaring er, at fra ca. 12-års-alderen er de fleste klar til at kunne bruge Neurocoachings voksenmetoder. Indtil den alder bruge vi specielle børnemetoder. I vores afdeling i Sønderjylland har jeres barn endda mulighed for at arbejde med den terapeutiske retning sandplay.

 

LØFT BARNET OP, SÅ DET KAN SE VERDEN MED ET VOKSENT PERSPEKTIV

Offerrollen er den største – og farligste – stressfaktor overhovedet. Både for børn og voksne. Og offerrollen er altid barnets mønster – uanset om vi er 8 eller 68.

Så al Neurocoaching går ud på at flytte kunden – uanset alder – fra den barnlige offerrolle til den voksne actionrolle. Barnet er fokuseret på problemerne og vil reddes. Den voksne er fokuseret på løsningerne og gør, hvad der skal til.

 

Læs mere om den livsfarlige offerrolle her:

LINK = https://www.neurocoaching.dk/den-livsfarlige-offerrolle/

 

SKAL DIT BARN HAVE EN FISK ELLER ET FISKENET?

Neurocoaching er et træningssystem, så jeres barn skal være indstillet på selv at gøre en indsats for at få det godt igen. Vi “redder” ikke nogen –  vi giver derimod vores kunder, uanset alder, redskaberne til at redde sig selv. For så bliver effekten livsvarig. Efter devisen: “Giver du en mand en fisk, har han mad til resten af dagen. Giver du en mand et fiskenet, har han mad til resten af livet”

 

MANGE BØRN FYLDES UDEN GRUND MED MEDICIN

Forældre til børn med angst, stress, ADHD, depression eller spiseforstyrrelser kan ofte af ukyndige fagpersoner få at vide, at barnet er sygt. Og at det har brug for medicin. Virkeligheden er dog, at barnet bare reagerer helt normalt på stressfaktorer og et overfølsomt alarmsystem. Og at det er nødvendigt at kigge på årsagerne i stedet for at fylde barnet med medicin, hvor der kan være fatale bivirkninger*.

 

TIL JER FORÆLDRE TIL BØRN, DER HAR ANGST, STRESS ELLER DEPRESSION: I HAR EN VIGTIG ROLLE

Forældre til børn med angst etc. har en vigtig rolle i Neurocoaching-processen. Barnet eller den unge vælger typisk offerrollen, fordi det giver – eller tidligere har givet – ham eller hende en gevinst. F.eks. opmærksomhed eller omsorg. Eller måske slipper barnet endda for at gå i skole. Eller måske kan barnet endda i en sen alder manipulere den ene forælder til at overnatte på børneværelset. Vi har oplevet mange besynderlige ting, børn har kunnet få deres forældre til ved at spille offerkortet.

Undersøgelser viser at for meget omsorg, hvor barnet pakkes ind i vat, medfører stort den samme stress- og  depressionsrisiko som alvorlige svigt. Barnet får simpelthen ikke mulighed for at træne sit stresssystem, når velmenende curlingforældre fejer alle forhindringer af vejen.

Og så længe offerollen giver barnet en gevinst, har det intet incitament til en forandring. Så vi lærer forældrene konsekvent at fjerne enhver belønning for den sygdomsfremkaldende offerrolle, men i stedet belønne den sunde actionrolle.

Den sunde forældrerolle er i vores optik at gøre vores børn klar til at være selvstændige voksne – ikke at fastholde dem i en livslang barnerolle og gøre dem afhængige af hverken os forældre eller af sociale myndigheder.

STRESS OG ANGST KAN DANNES ALLEREDE I GRAVIDITETEN


Vi anbefaler alle, der tænker på at få børn, at få ryddet op i deres egen angst, stress eller depression, inden de vælger at blive gravide. Ellers risikerer barnet den såkaldte prænatale stress. Fosteret vil ligge omgivet at moderens stresshormoner, og det har vist sig at skabe en række epigenetiske ændringer (gener, der bliver tændt og slukket), der gør stress- og alarmsystemet overfølsomt resten af barnets liv.

Et af de mest berømte eksempler er Den Hollandske Hungervinter 1944-45, hvor børn, der blev født efter befrielsen, men havde ligget i mors mave under nazisternes terror, resten af livet oplevde en stærkt forøget risiko for både stress, angst, depression, fedme og diabetes. Og tendensen gik endda med halv kraft videre over i deres børn.

GAMLE FAMILIEMØNSTRE KAN GØRE BØRNENE SYGE

Uheldige tankemønstre kan cykle rundt i mange generationer og blive spejlet igen og igen – specielt i 0-6-års-alderen. Når vi derfor identificerer mønstrene i barnet, vil den øvrige familie også kunne profitere af det, hvis de ønsker det. Vi oplevede en gang at hjælpe 3 generationer i samme familie: Det var præcis samme tankemønster, der havde givet dem allesammen angst og depression.

Også uheldig kommunikation og misforståelser i familien kan give både børn og voksne alt lige fra angst og depression til ADHD og spiseforstyrrelser. Så her hjælper vi mange familier med bedre vaner.

Endelig kigger vi også på klassikere som sovevaner, mobilvaner,  kost og motion.

 

VI LÆRER FORÆLDRE AT TÆNKE SOM DERES BØRN

Vi lærer også mange forældre til børn med angst etc. at forstå, hvordan deres børns hjerner fungerer anderledes end voksnes hjerner. Og hvordan ting, der virker harmløse for voksne, kan have en dramatisk effekt på nervesystemet i børn. F.eks. det at opleve far eller mor angst, vred eller stresset. Eller måske kun at blive rost for det, barnet gør….bare for at nævne et par eksempler. De faktorer lægger sig ofte i den ubevidste hukommelse, striatum, resten af livet. Og de giver det dermed ofte selv videre til deres børn.

Vi lærer endda nogle forældre en speciel tankelæsningsteknik, der udnytter hjernens spejlneuroner. Så får de svar på, hvad der foregår inde i deres barn – og hvad de skal gøre.

 

DE FØRSTE 6 ÅR ER DE VIGTIGSTE

Hjernecenteret hippocampus og nervebundtet fornix, der styrer vores bevidste hukommelse, går først online i 3-års-alderen og er først fuldt funktionsdygtigt i 6-års-alderen. Derfor vil alle erfaringer og spejlinger indtil det tidspunkt lejre sig i barnets ubevidste hukommelse og præge det resten af livet, medmindre det får hjælp af specialister i hukommelse (som f.eks. en Neurocoach).

FORÆLDRE TIL BØRN MED ANGST

UDFORDRINGERNE I TEENAGE-HJERNEN

Teenagere har det ikke nemt. Der sker en kæmpe ombygning i hjernen, som først er helt færdig i 23-25-års-alderen. Den del, der skal styre det hele, hjernens “direktørkontor”, er desværre den del, der er sidst udviklet. Så i teenageårene får følelserne ofte overtaget i forhold til fornuften. Og jo flere stressfaktorer i familen og i skolen, jo værre.

Men vi har gode erfaringer, når først gevinsten ved offerroller er afmonteret.

 

BØRNENE ER ALTID BONUS, NÅR FORÆLDRENE UDVIKLER SIG

Det gode gamle udtryk: “Når det regner på præsten, drypper det på degnen” gælder også i Neurocoaching. Vi oplever altid, at når en forælder får tømt sin egen rygsæk af negative mønstre og overbevisninger, så påvirker det også altid børnene positivt. For de spejler jo – uanset om det er vrede, angst eller stress, eller om det er ro, balance og glæde. Jo yngre de er, jo mere 1:1 spejler de.

Vi har endda flere gange oplevet at kunne aflyse en tid til barnet, for når forældrene fik det godt, forsvandt barnets symptomer også.

Vi hører engang imellem “Jamen, jeg skjuler da min stress eller min angst for børnene”. Men det kan desværre ikke lade sig gøre, da børn også aflæser og spejler mikrobevægelser i kropssproget, der er udenfor viljens kontrol.

 

CASES

I kan se feedback fra teenagere og deres forældre flere steder på hjemmesiden, f.eks. her:

https://www.neurocoaching.dk/neurocoach-birgitte/

https://www.neurocoaching.dk/neurocoach-flemming/

https://www.neurocoaching.dk/spiseforstyrrelser/

https://www.neurocoaching.dk/eksamensangst/

 

HVORDAN KOMMER I VIDERE

Før vi kan vurdere, om barnet eller den unge egner sig til Neurocoaching, er vi nødt til at snakke med barnet selv. For det er barnets egen motivation, der er afgørende. Alle vil selvfølgelig gerne have det godt, men ikke alle er interesserede i at ændre de tankevaner, der gør, at de har det skidt.

 

 

Se mere under praktisk:

LINK: https://www.neurocoaching.dk/neurocoaching-praktisk/

CASE: FRA ANGST TIL ANGSTFRI

Signe (navnet er ændret) på 15 kom til os med så kraftig angst, at hun havde svært ved at passe sin skole. Hun havde forgæves prøvet psykolog.  Hun viste sig at være rigtigt god til at stresse sig selv. Her hendes feedback efter 3 sessioner (10,5 timer) med Pia:

“Jeg er rigtigt glad næsten hele tiden. Jeg har en anden positiv følelse imod krop, og føler ikke jeg er så tung mere. Det er ikke rigtigt gået op for mig endnu, når jeg tænker på alt det jeg har gjort og at jeg er angst fri. Jeg ser mit liv mere positivt nu????”

FORÆLDRE TIL BØRN MED ANGST

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

KOMMENDE ARTIKLER

December: Gennembrud i behandlingen af spiseforstyrrelser

Januar: Hvorfor forældrene er nøglen til løsningen, hvis barnet har angst

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!