FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

FORSTÅ DIT PROBLEM

PÅ 5 MINUTTER..

FORSTÅ DIT PROBLEM PÅ 5 MINUTTER

ERSTAT KAMP OG MISFORSTÅELSER I HJERNEN MED SAMARBEJDE

 

FORSTÅ DIT PROBLEM PÅ 5 MINUTTER MED EN BIOLOGISK FORKLARING, DER GIVER RESULTATER
Vi får tit spørgsmålet fra færdigt behandlede klienter, hvordan det kan være, at vi kunne hjælpe dem, når alle andre havde givet op . En enkelt klient havde endda haft 33 behandlere, inden vi hjalp hende – og vi har haft klienter, der – inden de kom til os – havde tilbragt årtier i det psykiatriske system. En vigtig del af forklaringen er, at vi som specialister i anvendt neuropsykologi ser hjernen og hele nervesystemet* på en meget mere konkret og naturvidenskabelig måde end traditionel psykologi og psykiatri.

Vi betragter ikke folkelidelser som f.eks. stress (og afledt heraf følgelidelsen depression), angst, kompliceret sorg, aggressivitet og spiseforstyrrelser som tilstande, men derimod som kommunikationsproblemer mellem de forskellige dele af hjernen. Vel at mærke kommunikationsproblemer, som vi i næsten 400 cases og målinger – og på TV – har dokumenteret kan trænes væk på få sessioner. Så her kan du læse og forstå dit problem på 5 minutter. Ellers kontakt os på 7027 6100 eller på mail@neurocoaching.dk.

VI SER HJERNEN PÅ EN ANDEN OG MERE SIMPEL MÅDE
I modsætning til traditionel psykologi er neurocoaching forankret i naturvidenskaben, specielt cellebiologien, evolutionsbiologien og adfærdsbiologien. Og de sidste 25 års revolution indenfor netop cellebiologien har slået fast, at vi mennesker ikke bare er er enten Thomas eller Tine, men at vi hver især er samfund af typisk 60-70.000 milliarder celler, der prøver at arbejde sammen efter bedste evne. På samme måde består også vores nervesystem af mange forskellige dele med mange forskellige interesser. Bare tænk på sidste gang, hvor en del af dig gerne ville fremad og nå dine mål, mens en anden del af dig hellere ville have dig til at blive under dynen – det var hhv. dit dorsolaterale cortex (hvor dine værdier sidder) og dit angstcenter amygdala, der trak i hver sin retning. Med moderne teknik kan man endda måle, hvordan de forskellige dele af hjernen med kemi prøver at lukke munden på hinanden.

Evolutionsbiologien har dog også slået fast, at alt inde i os enten har eller har haft en positiv funktion, men at evolutionen ikke erstatter uddaterede funktioner, men i stedet prøver at korrigere dem ved at sætte nye mekanismer ovenpå de gamle. Og lige præcis det princip kan give nogle seriøse kommunikationsproblemer mellem de nye og de gamle dele af hjernen, f.eks. hvis den moderne del af din hjerne sætter store forventninger op, mens den gamle del af din hjernen stritter imod, fordi den mener, at du overbelaster dig selv. Eller hvis den
moderne del af din hjerne helst vil glemme din ekskæreste, mens den gamle del af din hjerne gerne vil have dig til at kontakte ham eller hende igen, så du (i dens primitive optik) kan blive glad igen.

FØLELSER ER SIMPEL KOMMUNIKATION
Så selvom hjernen uden tvivl er det mest komplicerede i hele vores kendte univers, er hjernens overordnede funktioner ud fra en biologisk synsvinkel faktisk overraskende simple. Og følelser som angst, sorg, vrede og stress er ikke mystiske, psykiske tilstande, som vi behøver lave lange, indviklede teorier og filosofiske afhandlinger om – vores følelser er simpelthen bare kommunikation. Kommunikation fra nogle af dine celler til nogle andre af dine celler. Ligesom når du kommer til at holde hånden på en varm kogeplade – så er smerten en kommunikation fra cellerne i din hånd op til din hjerne om, at du skal flytte hånden. Og hvis følelseskommunikationen går galt, skyldes det en eller flere af flg. 3 faktorer, der er afgørende for at forstå dit problem på 5 minutter:
1. Du lytter ikke til signalet – eller du prøver måske at ignorere eller overdøve det.
2. Du tolker informationen forkert – f.eks. tolker du måske et vigtigt signal som noget farligt, fordi det umiddelbart føles som et ubehag.
3. Dele af dit nervesystem sender fejlsignaler – oftest pga. mere eller mindre ubevidste, negative overbevisninger.

Tager vi de 4 følelser, som vi oftest ser som negative, så er angst for eksempel bare et signal om, at der er fare på færde. Kronisk stress er
et signal om, at du overbelaster dit system. Sorg er et signal om, at du tilsyneladende har mistet noget værdifuldt, og vrede er et signal om, at noget eller nogen stiller sig i vejen for dit mål. Alt i alt sunde mekanismer, hvis de forskellige dele af dit nervesystem kommunikerer korrekt.

 

 

SÅ HVORFOR GÅR DET GALT?
Ad 1: Når du ikke lytter til kommunikationen inde i dig, f.eks. stressen, skyldes det typisk, at du sætter andre ting, f.eks. egne eller andres forventninger, over din sundhed. Og så kan det, der startede som en uskyldig kommunikation ende i en forgiftning af dele af hjernen med stresshormonet kortisol – det vi kalder depression. Når vi spørger folk med stress eller depression, om de også ved smerte bliver ved med at holde hånden på den varme kogeplade, svarer de naturligvis nej. Og når vi spørger dem, om de bare kører videre i deres bil, hvis den røde motorlampe blinker, er svaret hos de fleste heldigvis også nej. For der har de lyttet til og forstået signalet. Men ved indre kommunikation har mange mennesker en tendens til at prøve at lukke ned for signalet eller dæmpe det med alkohol, stoffer, medicin eller meditation.

Ad 2:Når du misforstår signaler – f.eks. signalet om at du tilsyneladende har mistet noget værdifuldt (sorg) – skyldes det oftest, at signalerne bevæger sig gennem et filter i hjernen, der kan forvrænge ting. F.eks. kan “tabet” af en partner i en skilsmisse af filteret blive forvrænget til, at du har mistet noget af dig selv – og så bliver problemet pludselig 100 gange større og forvandler sig fra sorg til kompliceret sorg, der ved traditionel, psykologisk behandling kan trække ud i flere år. Det kan også være, at du kommer til at misopfatte et stresssignal som noget farligt, du skal af med hurtigst muligt – i stedet for at gøre noget ved det problem, som dit nervesystem prøver at gøre dig opmærksom på med kommunikationen.

Ad 3:Sker der fejlsignaler, kan det skyldes, at visse dele af dit nervesystem er overfølsomme. F.eks. vil lavt selvværd og stress ofte gøre dit angstcenter, amygdala, mere følsomt, så det begynder at sende fejlalarmer afsted og advare dig mod ufarlige ting. Ligesom en G4S- eller Securitas-alarm kan være for overfølsom og udløse en alarm, bare en edderkop eller en flue kommer forbi. Fejlsignaler kan også skyldes overgeneralisering af tidligere hændelser (én flyvetur var ubehagelig, ergo er ALLE flyveture farlige – eller “Min ekskæreste slog mig, ergo er alle mænd voldelige”). Disse overgeneraliseringer sætter sig som små stykker software (du kan kalde dem overbevisninger), som styrer dit indre alarmsystem – og dermed dit liv.

En vigtig årsag til misforståelserne mellem de forskellige dele af hjernen er også , at den del af hjernen, der producerer dine følelser, har en anden slags “sprog” end den bevidste del af hjernen. Den er ca. 200 mio. år ældre end din avancerede, bevidste del af hjernen, så i stedet for sprog kommunikerer den primært med billeder, fysiske fornemmelser og symboler. Bare tænk tilbage på sidste gang, hvor du oplevede angst, stress, vrede eller sorg – der kunne du jo også fysisk mærke den et bestemt sted i kroppen eller hovedet. Og husk på, hvor stærke symboler og billeder er i alt fra markedsføring til religion, for både markedsføringsfolk og religiøse forkyndere prøver jo at tale til vores følelser. Så vi lærer dig at kommunikere med følehjernen, så du kan forvandle disse ubevidste dele af din hjerne fra modspillere til medspillere. Det, vi lærer dig, er lidt ligesom det gamle udtryk “At lytte til kroppen”, bare på en meget, meget mere avanceret måde.

NU KAN VI STILLE DE INTERESSANTE SPØRGSMÅL
Vælger du at betragte dine følelser som signaler, begynder du nu også at kunne stille dig selv de interessante spørgsmål:
Hvorfor lytter du ikke, hvorfor misforstår du signalerne, og hvorfor er dele af dit nervesystem så overfølsomme, at de sender fejlsignaler? Og her ligger forklaringen typisk i det “software”, du har samlet op i løbet af livet, specielt i de første 7 år af dit liv, hvor du danner den grundlæggende opfattelse af, hvem du selv er, og om din omverden er tryg eller farlig. Du kan sige, at du i primært de første 7 år danner de “briller”, du ser dig selv og din omverden igennem resten af livet.

SÅ HVORDAN HJÆLPER NEUROCOACHING

At forstå dit problem på 5 minutter var første trin. Nu drejer det sig for dig om at gøre noget ved problemet. Det hjælper vi dig med i 3 trin.

1. Vi lærer dig at kunne kommunikere med de ældre dele af hjernen, så du forstår dem rigtigt – og så du forstår, hvordan alt inde i dig kun vil dig det godt. Vi hjælper dig også med at kunne forklare de primitive dele af hjernen, hvad du ønsker, så de forstår dig. For indenfor visse, meget vide rammer er de meget fleksible – og så kan de hjælpe dig i stedet for at spænde ben for dig.

2. Vi hjælper dig med at bevidstgøre alle de ressourcer, du har i den ubevidste del af hjernen. Vidste du, at du rent neurologisk f.eks. ikke kan forestille dig et mentalt mål uden allerede at have ressourcerne til at nå det? Så de ressourcer hjælper vi dig med at bevidstgøre , så du kan bruge dem hele tiden. Som en topsportsklient på et tidspunkt sagde til en af os efter en meget succesfuld turnering: “Jeg har før prøvet at klare det lige så godt, men for første gang ved jeg, hvad jeg gjorde rigtigt” – og så kunne han bare gentage det!

3. Vi hjælper dig med at afmontere alt det negative “software”, som skaber fejl i dit indre alarmsystem eller har gjort dit alarmsystem generelt overfølsomt. Det kan være lige fra traumer og negative overbevisninger til social arv. Vores udgangspunkt er, at kan du tage det negative software ind, så kan du også afmontere det.

TRÆNING AF HJERNEN
For at kunne bringe dig fra en umiddelbar succes til, at det nye mønster bliver stabilt og livsvarigt, anvender vi de ganske enkle regler, som styrer hjernens plasticitet, dvs. hjernens evne til at ændre sig. Al læring – uanset om det er at lære matematik, lære at køre på cykel eller lære at tro på dig selv og føle tryghed, er en ganske simpel kemisk proces i hjernens såkaldte synapser (de små afstande mellem vores hjerneceller). Og vejen derhen er bevidste valg og gentagelse – mere kompliceret er det ikke.

SÅ HVORDAN VILLE DET VÆRE…….
Så hvordan ville det være, hvis du lærte at blive lige så god til at lytte og forstå og reagere på dine følelser som på smerte fra din
hånd eller på advarselslamperne i din bil?

Hvordan ville det være at kunne vende al den kraft, der har holdt dig tilbage, til en kraft, der fører dig frem i stedet?

Så hvordan ville det være at have kontrol og samarbejde med hele dit nervesystem i stedet for, at en del af den træder på bremsen?

Find ud af det ved at kontakte os. Det samme gælder hvis du har brug for yderligere informationer til at kunne forstå dit problem på 5 minutter.

MENU