FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

DIN REAKTION AFGØR, OM DU ENDER I DEPRESSION

Professor i medicin James Henry, der var en af pionererne indenfor stressforskning, opdagede,  at havde et medlem af en flok gnavere tabt en barsk gnaver-magtkamp og gik ned med flaget og viste tegn på magtesløshed, så var risikoen stor for, at den gik i depression. Hvis den tapre gnaver derimod startede på en frisk og “valgte” at ryste oplevelsen af sig, så kom den sig hurtigt på oplevelsen. En undersøgelse med mennesker antyder den samme mekanisme (1)

Den biologiske forklaring ser ud til at være, at stressen ved magtesløshed mest består af stresshormonet kortisol, der belaster både nervesystemet og kroppen voldsomt – og som ved længere tids kronisk påvirkning både kan give depression og et væld af hjertekarsygdomme. Stress ved handlekraft udløser derimod i højere grad stofferne adrenalin og noradrenalin, der skærper opmærksom og kampkraft.

“Det bekræfter det, vi ser hos vores kunder” fortæller Michael Kjærsgaard, der er neurocoach og forsker ved Dansk Center for Neurocoaching. “Livet er fuldt af udfordringer og vi får det desværre ikke altid, som vi vil have det. Men går vi i offerrollen, går det kun én vej, nemlig nedad mod depression og fysiske sygdomme. Vælger vi derimod at tage føringen og handle, uanset hvor håbsløst det ser ud, kan vi faktisk bevare en god del af vores mentale sundhed. Desværre er offerollen typisk et ubevidst mønster, som vi har med os fra den tidlige periode af vores liv, og som vi ikke selv bare kan afmontere. Derfor er dette også en af de vigtigste ting, vi som neurocoaches sørger for at få afmonteret sammen med en kunde – og som vi efterfølgende holder kunden op på.”

NOTER
(1)Robert Sapolsky “Why zebras don´t get ulcers”

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

 

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!