FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

HER ER FORKLARINGEN PÅ, HVORFOR DEPRESSIVE KUN HUSKER DET DÅRLIGE

En undersøgelse ved universitetet i Shanghai fra 2016 viser, at i mennesker med depression er forbindelsen mellem hjernens belønningssystem og hjernens hukommelsescenter væsentligt svagere end ved mennesker med normalt humør.  Forbindelsen mellem hukommelsescentret og de dele af hjernen, der har med straf og sorg at gøre, er derimod uændrede. Og disse centre med fokus på det negative er så igen stærkt knyttet til centrene for bearbejdning af af sprog og billeder, så de har en øget tendens til at tænke, tale om og forestille sig negative ting.

Michael Kjærsgaard fra Dansk Center for Neurocoaching “Undersøgelsen bekræfter, at hukommelsescentret og receptorerne (1) for dopamin (der giver dig evnen til at føle lykke) er de dele af hjernen, der primært bliver ødelagt af kronisk påvirkning af stresshormonet kortisol. Og det hele udgør en utroligt uheldig proces, der i fagsproget hedder en ruminering. Det negative fokus ødelægger din evne til at fokusere positivt – som så igen får dig til at fokusere mere negativt osv.

Hos Dansk Center for Neurocoaching lærer vi vores kunder at afmontere de ubevidste tankemønstre, som giver stress og ruminering – og derigennem kan kunderne med hjælp fra kroppens egen neurogenese (2) genetablere de sunde forbindelser i hjernen.”

NOTER:
(1) En slags modtagestationer
(2) Evnen til at danne ny hjerneceller og nyt hjernevæv.

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

 

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!