FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

jeg er blevet mere positiv og givende

Temperament:

JEG ER BLEVET MERE POSITIV OG GIVENDE

Her Sørens historie om, hvordan han fik kontrol med den del af hjernen, der producerer temperament og vrede.

 

JEG KÆMPEDE ALLE KAMPE
Jeg levede i mine følelser. Jeg havde i størstedelen af mit liv været vred og konfrontationssøgende og tit involveret i konflikter. Det var selvsagt både en belastning for mig og mine omgivelser, især i forbindelse med job.

Jeg var fokuseret på  en stærk følelse af retfærdighed. Det gjorde, at jeg kæmpede alle kampe, og at jeg manglede evnen til at fokusere på det, jeg kunne gøre noget ved.

 

OFFERROLLEN VAR IKKE NOGET FOR MIG
Andre behandlingsformer var i min optik meget fokuseret på offerrollen, hvilket ikke var noget for mig. Jeg henvendte mig derfor til Dansk Center for Neurocoaching og var meget specifik med, hvilke mål jeg ville opnå:

  1. Jeg ville være følelsesmæssigt robust.
  2. Jeg ville kunne være anerkendende over for andre.
  3. Jeg ville ophøre med at være aggressiv i både tankemåde og adfærd.

JEG ER BLEVET MERE POSITIV OG GIVENDE

Dette blev klaret ved en personlig session og 3 skypesessioner samt med brugen af de lydfiler, der blev lavet til mig. På sessionerne blev jeg både opmærksom på årsagerne bag min gamle adfærd – og jeg fik helt konkrete teknikker, som jeg skulle bruge i de situationer, hvor jeg følte mig udfordret,

JEG ER BLEVET GLADERE
Det har betydet, at jeg er blevet gladere. Jeg er ikke længere fanget i min egen negativitet – og involverer mig derfor ikke længere i nyttesløse konflikter. Jeg har fået et andet sprog. Både internt i hovedet, men også overfor andre –  mere positivt og givende. Og familien har efter eget udsagn også nydt godt af forandringen =)

 

MENU