FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

KOMMUNIKATION 

 

Det er ikke altid, at det kun er kommunikationen inde i din hjerne, der er problemet. Nogle gange er det også kommunikationen mellem dig og andre. Og her hjælper vi dig med at gøre din kommunikation klar og forståelig, så du ikke bliver misforstået – og så du får den respekt, du ønsker.

Vi hjælper dig med at identificere negative kommunikationsmønstre, som gør, at medlemmerne i din familie eller i din virksomhed fastholder hinanden i et usundt forhold – og vi lærer jer, hvordan I kommer ud af dem – til alles fordel.

 

CASE: Det var en stressfaktor for en af vores klienter, at forholdet til hans forældre var så dårligt. De kunne ikke undvære hinanden, men deres møder endte ofte i stressende skænderier. Her fandt vi ud af, at de allesammen fastholdt hinanden i et usundt forældre-barn-forhold, selvom vores klient var voksen. Da vi sammen fastsatte bestemte kommunikationsregler, udviklede deres forhold sig ekstremt positivt. Og den reducerede stress gjorde det meget nemmere for vores klient at bearbejde sine øvrige udfordringer.

 

 

kommunikation

 

 Bl.a. hjælper vi mange par og familier. Men også forretningspartnere og arbejdspladser, så alle kan trække i samme retning i stedet for at spilde energi på misforståelser og interne magtkampe.
 
Vi hjælper dig også gerne med din ubevidste kommunikation, dvs. den, der ikke opfattes bevidst af andre. Den ubevidste kommunikation udgør i mange sammenhænge over 90% af din samlede kommunikation. Så det vigtige er ikke, hvad du siger, men måden du siger det på – og hvordan du ser ud, når du siger det.
 
Endelig hjælper vi mange med at tolke andres hensigter – og “tankelæse”, dvs. bevidstgøre de ubevidste informationer inde i dig, der gør, at du har evnen til at sætte dig ind i andres tanker – den såkaldte “mentalisering”.

 

kommunikation

 

CASE: En mand kom til os, efter at hans kone var flyttet fra ham. Han var et stort spørgsmålstegn, for det kom for ham som et lyn fra en klar himmel. Og da hun altid svarede undvigende, var det vigtigt for ham at finde ud af, hvorfor hun var smuttet. Ved at lære “tankelæsningsøvelsen” fik han forståelse for sin kones beslutning. Han fandt ud af, at hun var træt af, at han altid var sur og stresset – og træt af et uendeligt byggeprojekt, de havde gang i. Og at hun faktisk havde givet ham flere vink med en vognstang, som han havde overset. Med den erkendelse kunne han slippe sin bitterhed og på en forstående og konstruktiv måde række ud mod sin ekskone.
MENU