FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

KOSTER BEHANDLING AF STRESS ENERGI?

Vi hører tit fra mennesker med stress, angst eller depression: “Jeg vil så gerne  lære at hvile i mig selv og slappe af – men jeg har ikke energien til det.”

Men er det rigtigt?…Koster det energi at lære at hvile i sig selv og slappe af?

Al træning og behandling af stress koster naturligvis energi. MEN….til gengæld sparerdu al den energi, du brænder af ved konstant at stresse dig selv – og dermed holde kroppen og nervesystemet i konstant alarmberedskab. Udsætter du dig selv for kronisk stress, svarer det nemlig til konstant at køre med bilen i det røde felt. Du kan holde til det noget tid, men så begynder alt at gå i stykker. Lige fra hjerneceller og hjertekarsystemet til immunforsvaret og stofskiftet.

Man kan faktisk på depressive, der føler sig energiforladte, måle et voldsomt blodtryk og en forhøjet puls.  De forbruger nemlig enorme mængder af energi af uden at få noget ud af det. Ikke engang  vægttab, da stresshormonet kortisol samtidig øger fedtdepoterne i maveregionen.

Hele humlen i den måde Neurocoaching behandler stress, angst og depression på, er derfor, at du lærer, hvordan du holder dit indre alarm- og stressniveau i ro.

Stress, angst og depression hænger uløseligt sammen. Stress giver angst og angst giver stress, da de relevante hjernecentre ligger lige op ad hinanden. Og depression er en forgiftning af hjerneceller og receptorer (en slags modtagestationer for hjernens kemi).

DEN INDRE KAMP
Hvad er det så, der får nervesystemet på overarbejde? Først og fremmest er det en indre kamp mellem de dele af hjernen, der vil føre dig fremad mod vækst og de dele af hjernen, der vil beskytte sig.

Den første gruppe af hjernecentre vil gerne give dig succes som medarbejder, som forælder, som ven osv. De presser dig til at yde dit bedste. De træder på speederen. Det er dem, der får dig til at sige ”Jeg skal…”  De hjernecentre sidder typisk forrest i hjernen.

 Og så er der den anden gruppe af hjernecentre: De vil gerne passe på dig. De træder på bremsen. De får dig til at tænke ”..men jeg kan ikke”.

Så som du næsten kan regne ud, giver det et sammenstød: En del af hjernen trækker fremad, den anden sætter hælene i. Resultatet bliver som at køre i bil og træde på speederen og bremsen samtidig. Du bruger en frygtelig masse energi, men kommer ingen vegne.

Med sætningen ”Jeg skal…..men jeg kan ikke”,maler de fleste sig op i et hjørne,  som de ikke selv kan komme ud af igen. Tilfredsstiller de vækst-delen af hjernen, oplever de modstand fra beskyttelsescentrene – og omvendt. Derfor er det første, Neurocoaching-klienter lærer, at få de forskellige dele af hjernen til at arbejde sammen. Så er der allerede der sparet en masse energi.

OFFERROLLEN
Udover kampen mellem de forskellige dele af hjernen, er den klassiske trigger offerrollen.  Og får den lov at styre længe nok, udvikler den sig til tillært hjælpeløshed. Læs mere om den tillærte hjælpeløshed her: https://www.neurocoaching.dk/den-livsfarlige-offerrolle/

Så vil du af med stress, angst eller depression, er det afgørende at du straks kommer i actionrollen – og at du bliver fastholdt i den, f.eks. af din Neurocoach. Og det kan for nogle være et svært valg, fordi offerrollen måske før gav dem en masse opmærksomhed , eller gjorde, at de kunne slippe for ansvar.

SÅRBARHED
En af de andre hovedårsager til at dit indre stress- og alarmsystem tænder for tit er, hvis du har e sårbarhed eller følsomhed med dig. Den er typisk skabt i 0-6-års-alderen og gør, at småting hele tiden trigger den indre alarm.

Det er derfor også en afgørende del af Neurocoachings stressbehandling, at du får skabt en robusthed, så det fremover kun er de virkelige farer (f.eks. løver og sabeltigre), der sætter din indre alarm i gang.

ANDRE SYNDERE
EN række klassiske mønstre, der stresser, blev identificeret allerede i 1960’erne. Mønstre er i princippet små stykker hukommelse, som du enten har kopieret fra andre, eller som er en reaktion på noget eller nogen. F.eks. kan du være kommet til at kopiere mønstret med at stille store krav til dig selv fra en af dine forældre. Og mønstret med at tage hensyn til alle andre før dig selv kan stamme fra, at du  som barn ikke fik den opmærksomhed, du havde brug for – og derfor hele tiden prøvede at få den ved at sætte andre før dig selv.

Andre  negative mønstre er f.eks. mønstrene med at være hård mod dig selv, se dig selv dårligt og fokusere på det negative. De tænder alle for den indre alarm.

I behandlingen af stress, angst og depression er det derfor afgørende, at du lærer teknikken til at  afmontere de mønstre.

FORVENTNINGSFÆLDEN
Enkelte af vores klienter har på et tidspunkt i processen berettet, at den kostede energi i stedet for at spare energi. Det har så været tegn på, at de kom til at stresse sig selv i processen. I behandlingen af stress er det nemlig vigtigt, at du tager det stille og roligt .Du skal hygge dig med processen. For begynder du at tage dine gamle mønstre med store krav og forventninger med ind i Neurocoaching-.processen, gør du jo bare ondt værre.

I Neurocoaching er vi derfor altid sammen med vores klienter meget opmærksomme på, om vores klienter kommer til at ryge i den fælde

NEUROCOACHINGS BEHANDLING AF STRESS GIVEROGSÅ ENERGI
Ikke alene sparervores stressbehandling dig for en masse energi. Den giverdig også en masse energi.  For i modsætning til de fleste andre former for behandling af stress, fokuserer vi på dine ressourcer. Det du er god til. Det der motiverer dig. Det, som du synes, er sjovt. For det, du fokuserer på, giver hjernen dig. Ligesom Google. Søger du på det negative, kommer der en masse negative ting op. Fokuserer du på det positive, sætter du en positiv spiral i gang.

Bare tænk tilbage på sidste gang, du var rigtigt god til noget – uanset om det var fodbold,  skrive en opgave, hjælpe andre eller lave noget  kreativt. Kostede det energi eller gav det energi? Måske var du fysisk træt, men den gode oplevelse gav dig energi, ikke sandt?

 

ER NEUROCOACHING NOGET FOR DIG?
Hvis du er villig til at være lige så vedholdende med positivitet og glæde, som du har været med negativitet og stressende mønstre, så kan du træne hjernen til næsten hvad som helst.  For på det punkt er hjernen meget enkel: Det, du træner, bliver stærkere. Og det du ikke træner, bliver svagere.

Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål på 7027 6100 eller på mail@neurocoaching.dk.

MENU