FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

NATURLIG BEHANDLING AF DEPRESSION

Lær at fjerne virussen fra din indre computer.

af Klinisk Neurocoach Michael Kjærsgaard

 

 

VI ER INFORMATION

Vi har 3 typer af information, som gør, at du er dig, og jeg er mig. Og hvis vi ikke har det godt, så er det fordi, der er gået koks i den information.

Enten

1. mangler der noget vigtig information, f.eks. om dine ressourcer og dit selvværd

2. der er noget information, der ikke skal være der, f.eks. traumer og negative mønstre, eller

3. informationen udveksles ikke korrekt mellem de forskellige dele af hjernen. F.eks. når du ved, at du har et godt liv, men du bare har en følelse af noget andet.

Det at se os selv som en masse biologisk information, der kan gå kludder i, bliver bl.a. brugt til at finde nye løsninger indenfor aldrings- og kræftforskningen. 1) Men modellen er også god til at forklare psykiske lidelser – og vise vejen til en naturlig behandling af depression, stress og angst.

Det er ikke meget anderledes, end når det går galt med informationen på din computer: Er du kommet til at slette styresystemet, virker computeren ikke. Har du fået virus på computeren, virker den heller ikke. Og snakker de forskellige dele af computeren ikke sammen, fordi din hamster har bidt nogle af ledningerne over…ja så virker den heller ikke.

De tre typer af information, som du består af, er:

1. Dine gener

2. Din epigenetik (dvs. hvilke af dine gener, der er tændte eller slukkede)

3. Din hukommelse

Lad os tage dem en for en

 

1. DINE GENER
Du og jeg er begge opbygget af nogle byggeklodser, vi kalder proteiner. Når de bliver slidte, så skal der laves nye – og generne er arbejdstegningerne til de nye proteiner. Så er der fejl i arbejdstegningerne, bliver der produceret defekte dele – og det kan skabe lige så meget kaos i dig som i enhver anden fintunet maskine.

 

2. DIN EPIGENETIK
Alt for få – selv fagpersoner – ved noget om epigenetik. Og det er ikke så godt. For det er faktisk epigenetikken, der gør, at du ikke ligner en chimpanse 99%, og at 70% af dig ikke ligner en klump gær. For det er så mange % af dine gener, du og jeg deler med hhv. vores behårede slægtning og den 4-kantede, grå klump henne i køledisken. Heldigvis – for dig og mig – er det så meget forskellige gener, der er tændt og slukket

Epigenetikken er også grunden til, at du ikke bare ligner en ensfarvet klat. For generne er de samme i alle dine celler. Det der gør forskellen på en hudcelle og en hjernecelle er, hvilke gener, der er tændte – og hvilke, der er slukkede.

Spritny forskning viser, at epigenetikken også er grunden til, at du og jeg ældes. For generne forbliver faktisk oftest nogenlunde intakte gennem livet 1). Der sker bare løbende fejl i, hvilke gener, der er tændte og slukkede i de enkelte celler – og når fejlene hober sig op, giver det aldring og aldersrelaterede sygdomme som kræft.

 

3. DIN HUKOMMELSE
Med hukommelse mener jeg ikke bare, om du kan huske onkel Arnes fødselsdag, og om du ved, at Bonbon-land ligger på Sjælland. Hukommelse er al den information, du har samlet ind lige siden du lå i mors mave. Lige fra din tillærte evne til at kunne gå og snakke til immunforsvarets hukommelse om en bestemt virus.

Hvis der mangler korrekt hukommelse om dit selvværd – så du tror, at du ikke er god nok – så har du et problem. Og hvis du render rundt med for meget information – f.eks. et gammelt traume fra barndommen – så har du også et problem. Og hvis en del af din hjerne hele tiden tror , at du er i fare, selvom den bevidste del af hjernen ved, at det er noget vrøvl, så har de forskellige dele af din hjerne et problem med at udveksle informationer. Alle tre ting fungerer som en forhindring for en naturlig behandling af depression, stress og angst.

 

NATURLIG BEHANDLING AF DEPRESSION, STRESS OG ANGST MED NEUROCOACHING

Som du næsten kan gætte, er formålet med Neurocoaching så sammen med dig at rydde op i den information. Sikre at du har al den rigtige information, sikre at du kan overskrive eller overtrumfe den information, som skabte ravage – og sikre, at de forskellige dele af hjernen snakker ordentligt sammen. Kort sagt lave en oprydning, der giver dig en naturlig behandling af din depression, stress eller angst .

 

DU KAN ÆNDRE MEGET SELV

Generne kan du kun meget begrænset ændre i, men de betyder kun noget væsentligt ved psykiske lidelser som autisme og skizofreni. De har ikke nogen direkte indflydelse på stressfremkaldte lidelser som f.eks. angst og depression. Generne giver kun enten en robusthed eller en sårbarhed ift. den slags lidelser. Der findes ikke noget gen for at have hverken sygelig angst eller depression – kun gener der øger risikoen, hvis du samtidig bliver ramt af en række alvorlige udfordringer, der sætter sig i hukommelsen.

Epigenetikken kan du til en vis grad selv ændre på: Spis sundt, dyrk motion og pas på, hvad du propper i dig selv af diverse giftstoffer som f.eks. alkohol og cigaretrøg. Et svensk forsøg har vist, at du på den måde kan tænde eller slukke for mere end en trediedel af alle dine gener på kun 6 måneder! 3) Men også kronisk stress ændrer i epigenetikken – og her er Neurocoaching effektiv til at sikre en epigenetisk forandring – og dermed en naturlig behandling af bl.a. depression.

Og så er der hukommelsen. Den er klart den vigtigste faktor i alt lige fra stress, angst, OCD og depression til kompliceret sorg, temperament, ulykkelig kærlighed og spiseforstyrrelser. Og den er heldigvis den letteste at rette i af de tre typer af informationer.

Nogle dele af hukommelsen er meget lette at ændre. De afgørende dele under psykiske problemer ligger dog umiddelbart ikke tilgængelige for dig selv. Men det er dem, du med Neurocoaching-teknikkerne får adgang til, så du kan ændre i dem – eller programmere i dem, om du vil. Det gælder alt lige fra gamle, negative mønstre, du ubevidst har kopieret fra en af dine forældre. Og til traumer, der får dit alarmsystem til at reagere, som var du tilbage i traumet for måske mange år siden.

 

VI UDNYTTER, AT HUKOMMELSEN ER FLEKSIBEL

Som nævnt er hukommelsen særdeles fleksibel – eller plastisk, som man kalder det. Faktisk så plastisk, at du ændrer i hukommelsen hver gang, du tænker på en bestemt situation 2).

Så ved at udnytte den plasticitet lærer vi dig, hvordan du afmonterer den fejlinformation, som du ikke gider have – og som dybest set heller ikke er din. Lidt ligesom en virus jo heller ikke er en del af din originale computer. For på den måde fjerner du det, der har sat gang i din angst, din stress, din temperament eller din depression. Og husk: Behandlingen er helt naturlig – ingen medicin og ingen bivirkninger.

Og vi lærer dig, hvordan du kan ændre i de situationer, der er sket i dit liv – uanset om det er overfald, krig, seksuelle overgreb eller svigt. Så du igen kan reagere på dit liv her og nu i stedet for at blive trukket rundt i manegen af fortidens spøgelser. Så du igen kan få orden i din indre computer og tage kontrollen med dit liv tilbage. Og så du igen kan blive den rigtige dig gennem en helt naturlig behandling af depression, stress og angst.

 

NOTER:

1) Professor David Sinclair , Harvard Medical School: ”Lifespan”

2) Professor Martin Korte, TUI Braunschweig ”Wir sind Gedächtnis”

3) T. Ronn m.fl ”A Six Months Exercise Intervention Influences The Genome Wide DNA Methylation Pattern in Human Adipose Tissue”, PLOS Genettics, bd 9, nr 6, p. e1003572 (2013)

 

MENU