FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

NEURO LINGVISTISK PSYKOLOGI


Neuro Lingvistisk Psykologi er en psykologisk retning, startet i  1970’erne. Den tager udgangspunkt i, at vores tanker og overbevisninger ikke bare ligger som ord, men også som billeder, fysiske fornemmelser, lyde, smag og lugte. Og at de er kædet sammen på kryds og tværs.  Bare tænk på en person, hvor du har overbevisningen om, at du godt kan lide ham eller hende: Her dukker der jo også et venligt billede op for dit indre blik, du hører måske vedkommende sige noget pænt – og måske husker du, at vedkommende også dufter godt. 
 
Så skal vi ændre negative overbevisninger effektivt, kan vi ikke nøjes med sigeJeg er god nok” – dvs. nøjes med det talte ord. Vi skal ændre på alle de vigtige lag i overbevisningen, som er gemt i forskellige dele af hjernen, specielt som indre billeder og som fysiske fornemmelse.
 
Hele denne ide er blevet bekræftet af den nyere hukommelsesforskning, bl.a. af neurobiologen Martin Korte og neuropsykologen Donald Hebb.
 
Endvidere har NLP haft som grundlæggende ide, at psyken består af en række dele, som måske ikke altid opfører sig helt hensigtsmæssigt, men som alle vil dig noget godt – de har en positiv intention. Dette er blevet bekræftet af cellebiologien, der slår fast at alle flercellede organismer – også mennesker – er samfund af celler, der naturligvis vil helheden det godt, men bare kommer til at lave fejl.
 
NLP har desværre i de “fine kredse” i sundhedsbranchen været lidt ugleset. Til dels med rette, fordi der ikke har været ordentligt styr på uddannelsen af NLP-behandlere. Og folkene bag NLP har ikke været gode til at dokumentere deres resultater med statistik. NLP er dog også traditionelt blevet betragtet som “mindre fin”, fordi den er meget praktisk i sin tilgang (“Du har et problem – lad os løse det”) i modsætning til de meget teoretiske modeller i den klassiske psykologi. Og så har det heller ikke gjort tingene bedre, at en af stifterne, Richard Bandler, har været en ret kontroversiel person, der har stødt mange fra sig.
 
Neurocoaching startede faktisk med en undren hos os over, hvorfor NLP kunne levere så meget bedre og hurtigere resultater end den klassiske psykologi. Så selvom neurocoaching nu har sit fokus på det biologiske, har vi stadig fastholdt mange elementer og redskaber fra NLP – ganske simpelt fordi mange af NLP’s teorier i de sidste 30 år er blevet bekræftet af celle- evolutions- og hjerneforskningen.
 
 

 

MENU