FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

Neurocoach uddannelse

HVOR KAN DU FÅ EN NEUROCOACH UDDANNELSE?

Du kan udelukkende tage en Neurocoach uddannelse ved Dansk Center for Neurocoaching.

 

KRAV FOR AT KUNNE STARTE PÅ EN NEUROCOACH UDDANNELSE

Da vi arbejder med mennesker med alvorlige, psykiske lidelser kræver vi – for at du kan starte på en Neurocoach uddannelse – som minimum en 4-årig psykoterapeut-uddannelse indenfor neuro lingvistisk psykologi, kombineret med en coachuddannelse, helst også gerne indenfor NLP.

Den del af Neurocoach uddannelsen, der foregår ved Dansk Center for Neurocoaching, er et et-årigt 1:1 –forløb i anvendt neuropsykologi med en uddannet supervisor. Det sikrer, at du er i stand til at håndtere de vanskelige situationer, der uvægerligt er en del af arbejdet med mennesker med alvorlig stress, angst og depression.

Forløbet, hvor du i et år indgår i et tæt samarbejde med supervisoren, gør, at du i både teori og praksis lærer at motivere alle dele af den menneskelige hjerne til forandring. Og at du lærer at håndtere den modstand, som holder dine kunder fanget.

Mens almindelige coaches kun er uddannet til at håndtere kundens nutidige problemer, skal en Neurocoach kunne håndtere de dybe, destruktive mønstre skabt tidligt i barndommen. Ellers vil din kunde højest opleve en midlertidig forbedring.

I din Neurocoach uddannelse lærer du at gøre dine kunder i stand til at bryde de familiemønstre, som er kørt gennem måske mange generationer. Formålet er også dermed at sikre, at dine kunder ikke kommer til at give mønstrene videre til deres egne børn.

 

NEUROLOGISK VIDEN

Som en del af din Neurocoach uddannelse lærer du,

  • hvordan hjernen fysisk er bygget op og fungerer
  • hvordan forandring sker i hjernen (hjernens plasticitet)
  • hvordan evolutionen har skabt den menneskelige hjerne
  • hvordan menneskehjernen udvikler sig fra graviditeten og op til voksenalderen.
  • hvordan de forskellige dele af nervesystemet og kroppen kommunikerer – og hvordan du kan omskabe teoretisk neuropsykologisk viden til lavpraktiske øvelser sammen med dine kunder.

 

BØRN OG VOKSNE

Vi har forskellige metoder til børn og voksne. Men hjernen er først færdigudviklet i 23-25-års-alderen, så der der er også mellemstadier.

HVILKEN TYPE SKAL DU VÆRE FOR AT KUNNE TAGE EN NEUROCOACH UDDANNELSE?

Vi plejer at sige, at vi søger en psykoterapeut med en coach-tankegang. Du skal både være skarp på at tage fat i og bearbejde kundens traumer og underbevidste mønstre i fortiden, men du skal samtidig være målfokuseret og strategisk tænkende som en coach. Vi skal ikke fastholde kunder i smerte ved at fokusere unødigt på fortiden. Men vi skal heller ikke prøve at bilde vores kunder ind, at de kan nå deres må uden at rydde op i den rygsæk, der tynger dem ned. Vi skal derimod sammen med kunderne sætte nogle ambitiøse og alligevel realistiske mål, og derefter systematisk fjerne de traumer, mønstre, tankeuvaner og stressfaktorer, der står i vejen.

Du skal være i stand til at håndtere overføring (at kunden sætter dig i en anden rolle end Neurocoachens), så du konsekvent kan være professionel. Alt for mange behandlere ryger i veninde-rollen, mor-rollen, far-rollen eller andre roller, som ender med at være den allerbedste garanti for at kunden ikke flytter sig en millimeter.

Optimal forandring sker i spændingsfeltet mellem viden og uvidenhed, tryghed og utryghed. Så du skal hele tiden udfordre din kunde – men samtidig med, at han eller hun altid ved, at du er der til at gribe ham eller hende.

VIL DU VÆRE KLOGERE?

Så få gratis inspiration til, hvordan du kan bruge din hjerne bedre.

 

 

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev!