FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

HVAD ER NEUROCOACHING

HVAD ER NEUROCOACHING?

Vi får ofte spørgsmålet “Hvad er Neurocoaching?” Neurocoaching er en gren indenfor anvendt neuropsykologi, dvs. hvordan du ved at ændre tanker, følelser og adfærd kan skabe nye neuronmønste og en forandring af kemien i hjernen – som så igen giver dig de ressourcer og den trivsel, som gør, at du kan leve det liv, du ønsker.

Lidt teknisk kan du sige, at Neurocoaching drejer sig om at optimere kommunikationen – både kommunikationen mellem de forskellige dele af dit nervesystem og kommunikationen (specielt den ubevidste del) mellem dig og din omverden.

En enkel måde at besvare spørgsmålet “Hvad er Neurocoaching” på er, at det er en blanding af både neuropsykologi, psykoterapi og coaching. Neuropsykologien har givet os hele det teoretiske underlag. Men ligesom coaches er vi ekstremt målfokuserede. Jo hurtigere du kommer i mål, jo gladere er vi. Til gengæld får du meget svært ved at komme i mål, før du har fået ryddet op i det elektrokemiske “software” – eller den “baggage” – der er dannet tidligere i livet. Så her deler vi mange redskaber med psykoterapeuter. Og her har vi udviklet helt nye metoder, så du kan afmontere og overskrive det software, som driller dig, hurtigt og effektivt. Endelig hjælper vi dig som en slags trænere/coaches med at indøve det nye mønster, så det stabilt erstatter det gamle.

hvad er neurocoaching

Mens opdelingen af det traditionelle system hos hhv. psykologer og psykiatere stadig hviler på en 400 år gammel misforståelse om, at kroppen og sindet er to vidt forskellige ting, betragter vi det hele som en uadskillelig enhed. Det gør, at vi er meget mere fleksible i vores metoder. Og det gør, at vi kan bringe dig i mål, simpelthen fordi vores værktøjskasse er større.

Det er også derfor Neurocoaching virker på så mange forskellige områder. Vores fokus er dog strengt naturvidenskabeligt: Alt skal være funderet i opdateret viden om hjernen og nervesystemet. Ingen kosmiske kræfter eller halvreligiøse forudsætninger – det hele skal være letforståeligt og nede på jorden. Samtidig bruger vi også mange lavpraktiske coachværktøjer efter devisen “Alt, hvad der virker, er godt”.

Hvad er Neurocoaching
Neurocoaching er dog mere end det. Den meste behandling både i og udenfor det offentlige sundhedssystem er i vores optik brandslukning og symptombehandling, der indeholder risikoen for, at effekten bliver kortvarig. Derfor har vi udviklet et system, der går direkte ned og hjælper dig med at hive “ukrudtet” op med roden. Du lærer samtidig generelt at bruge din hjerne bedre, så du også er bedre rustet i forhold til de udfordringer, livet giver os.

 

I modsætning til psykologer hjælper vi dig med at skabe ændringer direkte i den ubevidste del af hjernen, hvor problemet sidder.

I modsætning til psykoterapeuter er vi ekstremt målfokuserede og fokuserede på effektivitet og ansvarliggørelse.

I modsætning til coaches har vi også fokus på de ting i fortiden, der forhindrer, at du kan nå dine mål i fremtiden.

I modsætning til hypnotisører vil vi gerne have, at du er ved bevidsthed, da det er samarbejdet i hele hjernen, der er en betingelse for en varig ændring.
I modsætning til læger og psykiatere har vi som udgangspunkt, at du er rask.

Du kan læse mere om ligheder og forskelle mellem Neurocoaching og andre behandlingsformer her.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring, hvad Neurocoaching er, så ring 7027 6100 og spørg efter Jesper eller Michael.

Keep it simple

Selvom hjernen uden diskussion er det meste komplicerede i universet, er mange af hjernens funktioner overraskende simple. Så vi gør vores bedste for at gøre det enkelt og konkret at lære at bruge hjernen bedre. Typisk med helt konkrete øvelser.

Formen er meget anderledes

Med en startreplik som “Hvad var det, vi snakkede om sidste gang” og en slutreplik som “Ups, nu er de 45 minutter gået – vi ses om 14 dage” kan forandring tage år – hvis den overhovedet sker.
Grunden til, at vi kalder os Neuro-COACHES, er fordi vi er ekstremt målfokuserede – og holder dig op på de aftaler, vi laver. Og vi bruger effektivt vores viden om, hvordan hjernen lærer hurtigst og mest effektivt.
Hos os kører vi – specielt første gang – på, så du hver gang får et ordentligt løft – og vi måler løftet. Hos os får du efter hver session lavpraktiske, personlige øvelser, referater og personlige lydfiler. Nogle af redskaberne er til den bevidste del af hjernen, som primært arbejder med sproget – og andre redskaber går ind og skaber kontrol med den ubevidste del af hjernen, der primært kommunikerer med billeder, fornemmelser og symboler. Hos os er du i actionrollen, så vi forventer, at du bruger øvelserne dagligt – og vi holder dig op på de indgåede aftaler. Du kan læse mere om, hvorfor actionrollen er så vigtig HER.
Det gør, at vi kan holde de fleste forløb nede på 3-5 sessioner (12-14 timer), fordelt på 2-4 uger. Og det gør, at vi kan holde prisen nede – simpelthen fordi du kommer til at gøre det meste af arbejdet selv. Det er en vigtig del af svaret på, hvad Neurocoaching er.

Brug hjernen bedre

Hvordan adskiller vi os

Hvad er neurocoaching

Hvad er neurocoaching

Kan vi hjælpe dig

kan-vi-hjælpe-dig

Hvad siger Pressen

Pressen om Neurocoaching

Praktisk information

praktisk

MENU