FORSKNING OG TRÆNING i ANVENDT NEUROPSYKOLOGI

70276100

Hvordan adskiller vi os fra andre behandlere

Dansk Center for Neurocoaching

Hvordan adskiller vi os fra andre behandlere

Langt de fleste af de klienter, vi får ind, er forgæves blevet behandlet andre steder. De er derfor helt naturligt meget interesserede i, hvad vi kan tilbyde, som de ikke allerede har prøvet. Her er et par af de væsentligste områder – så kan du også bedre vurdere, om neurocoaching er noget for dig.

 

Du er rask

Her vil du opleve en stor forskel. Hele det traditionelle sundhedssystem (primært psykologer og psykiatere) er bygget op omkring præmissen, at oplever du angst, stress, depression osv. er du syg. Derfor skal du have en diagnose (og så allerhelst noget medicin). Vi har derimod som udgangspunkt, at du er rask, men at du bare bruger hjernen og dine ressourcer forkert. Og det er lige præcis de ubevidste mekanismer, vi lærer dig at identificere og ændre – ligesom enhver anden uvane, du gerne vil ændre på.

 

Vi tager fat om problemerne i stedet for symptomerne
Det er så fristende som behandler at tage fat i angsten, hvis der kommer en klient, der er bange. Eller tage fat i stressen, hvis klientn er stresset. Men det er desværre en kortsigtet løsning.

Hvordan adskiller vi os fra andre behandlere

For mere interessant end, hvad vi er bange for, eller hvad der gør os kede af det, er hvorfor det vælter os. Og her ligger svaret typisk i de første 7 år af vores liv, hvor det grundlæggende syn på os selv og vores omverden dannes. Og når vi fjerner de svagheder, der er her, er det som at hive mælkebøtten op med roden i stedet for bare at tage toppen. Så når vi først får styr på det, er det en investering for livet. For udfordringer, brudte parforhold, død m.m. er et livsvilkår – men er vores indre modstandskraft intakt, og ved vi, hvordan vi kan håndtere udfordringerne, står vi stærkt.

 

Kroppen og hovedet hænger sammen
Det burde ikke være en overraskelse for nogen =) Men alligevel hviler det danske sundhedssystem på den franske filosof Descartes 400 år gamle ide om, at kroppen er én ting og sindet noget helt andet. Og det selvom al moderne forskning viser, at hemmeligheden ligger i lige præcis samspillet mellem de to. Kemien og de elektriske impulser i hjernen og de ting, der sker i sindet (primært vores tanker og følelser og den adfærd, der kommer ud af dem) hænger uløseligt sammen og påvirker konstant hinanden. Og i stedet for at ignorere det, kan vi udnytte det til vores fordel.

Vi tager derfor i alle klientforløb også det, man i politikersprog kalder et 360-graders eftersyn: Alt lige fra relationer til kropssprog til små automatprogrammer fra barndommen, så vi er sikre på, at der er ryddet op.

 

Vi har et naturvidenskabligt udgangspunkt
Vi bruger også redskaber fra andre, psykologiske retninger, men kun hvis effekten kan forklares neurologisk. Der er mange spændende og farverige teorier og ideer på markedet, men så længe de ikke bunder I god, gammeldags videnskab, er de ikke noget for os.

Det skal give mening – også for dig

Som en del af forløbet lærer du om nogle af de grundlæggende principper, som hjernen arbejder efter. Og vi forklarer alle metoder, så de giver mening for dig, og så du selv kan bruge dem fremadrettet . Og i processen vil vi hellere have et spørgsmål for meget end for lidt.

 

Vi giver dig konkrete redskaber, som du kan bruge resten af livet.
Vi følger det gamle ordsprog ”Giver du en mand en fisk, har han mad nok til resten af dagen – lærer du ham at fiske, har han mad nok til resten af livet”. Vi oplever en gang imellem, at klienter, som vi har hjulpet i mål for måske 1-2-3 år siden henvender sig igen, fordi de har været udsat for noget traumatisk. For langt de fleste er det dog nok bare at gennemlæse og gennemlytte det gamle materiale – så har de fundet redskaberne til selv at håndtere den nye udfordring. Og ellers kan vi ved at anvende hjernens organisering af tid på typisk 15-30 minutter lige føre dem tilbage til de ressourcer, de havde ved afslutningen af det oprindelige forløb og føre ressourcerne op til nuet, så de også kan klare den nye udfordring.

Hos os er du ikke patient eller klient  – hos os er du klient
Vi er både terapeuter og coaches. Som terapeuter hjælper vi dig med at identificere de ubevidste elementer, der driller, og finde et sundt alternativ. Som coaches hjælper vi dig herefter med at træne det nye mønster op, så det bliver til en god, ny vane. Vi skal ikke patientgøre eller klientgøre nogen – vi skal bare hjælpe dig og andre i mål så hurtigt og så effektivt som muligt. Da det er et så tæt og ligeværdigt samarbejde mellem os og dem, vi hjælper, har vi derfor valgt betegnelsen klienter.

 

Vi hjælper dig med at få de forskellige dele af hjernen til at arbejde sammen
Ved traditionel psykologi arbejdes der primært med den bevidste del af hjernen. Med åbne øjne og i en normal samtale er det svært andet, da hjernen her kører i betabølger. Teorien hos psykologer er så, at arbejdet med den bevidste del af hjernen har en afsmittende effekt på den ubevidste del af hjernen. Det kan det også have – men oftest er det begrænset. Og siden Freud har mange behandlere haft den vildfarelse, at bare man bliver bevidst om sit problem, så forsvinder det – og det gør det desværre meget sjældent.

Ved hypnose lukkes derimod typisk ned for den bevidste del af hjernen, så der kun kan med den ubevidste del af hjernen. Her arbejder hjernen typisk med theta- eller deltabølger. Men selvom der er mange fine principper i hypnose, er det dog vores egen erfaring, at resultatet bliver alt for uforudsigeligt og ustabilt, hvis den bevidste del af hjernen ikke er med.

Nøgleordet hos os er derimod samarbejde mellem de forskellige dele af hjernen. Vi bruger derfor en ganske let afslapning (lidt ligesom hvis du sidder i dine egne tanker). Her arbejder hjernen med alfa-bølger, hvor du med de rette teknikker har adgang til de forskellige dele af hjernen, så du kan få dem til at samarbejde og rette den fejlkommunikation og de ”misforståelser”, der har gjort, at din bevidsthed f.eks. er kommet til at fejltolke sunde beskyttelsesmekanismer. Og hele processen kører vi på 2 planer – eller ”sprog” – så både den bevidste og den ubevidste del af hjernen forstår budskabet og retter ind.

 

Fuld fokus på målet
Nogle behandlere har af uvisse grunde mottoet ”Bliv i smerten, hvis du vil have det bedre?” eller ”Det skal gøre ondt, før det kan gøre godt”. Det er i vores optik noget vrøvl. Der findes i dag fine og gennemprøvede metoder, så du hurtigt kan eliminere f.eks. traumer uden at opleve ubehag.

I stedet vil vi som neurocoaches hellere have dig i mål så hurtigt og effektivt som muligt .

 

Ingen bivirkninger – kun bonus
Kemi, der tilføres hjernen udefra, vil per definition altid give en bivirkning. Det skyldes, at kemien i hjernen, som primært består af neurotransmittere (som får hjernecellerne til at snakke sammen) har meget forskellige funktioner alt efter hvor i hjernen, de er. Vi har kun ca. 200 forskellige slags neurotransmittere i hjernen, og det er vanvittigt lidt, når vi tænker på, at der er ca. 100 mia. neuroner/hjerneceller. Men det er muligt, fordi hjernen er opdelt i aflukkede afsnit. Et godt eksempel er neurotransmitteren dopamin, som et sted i hjernen giver lykke, et andet sted forhindrer Parkinson (rystesyge) og et tredje sted giver skizofreni! Og tilfører du så kemien udefra, får du per definition en virkning et andet sted – og bivirkninger en masse andre steder. Vi lærer dig selv at producere kemien i hjernen ved på helt naturlig måde at styre de faktorer, der styrer kemien, primært dine tanker, dine følelser og din adfærd.

Til gengæld kan du roligt glæde dig til positive bivirkninger – det vi kalder bonus. For vi kan ikke ændre en del af systemet uden at påvirke hele systemet. Så det er ganske normalt, at smerter mindskes eller forsvinder – og at dine præstationer og relationer også forbedres på områder, vi slet ikke har snakket om. Et godt eksempel var drengen, vi hjalp med koncentrationsbesvær, men som så brugte de samme redskaber til at nå sin sportslige drøm. Eller kvinden, hvor piskesmældet forsvandt i takt med at hendes depression forsvandt. Eller de mange forældre, som har oplevet, at deres egen personlige udvikling spejles positivt af børnene.

Brug hjernen bedre

Hvordan adskiller vi os

Hvad er neurocoaching

Hvad er neurocoaching

Kan vi hjælpe dig

kan-vi-hjælpe-dig

Hvad siger Pressen

Pressen om Neurocoaching

Praktisk information

praktisk

MENU